80520.m00018

Species: T.vaginalis
Alias: 80520.m00018, TvagK0514
External Links:
Annotation:

Classification

Group: CAMK
Family: CAMKL
Subfamily: CAMKL-Tvag2

Sequence

Name Sequence Type Origin Length Description Download
80520.m00018.AA Protein None 336 None Fasta, JSON
80520.m00018.kin_dom Protein Kinase Domain None 249 None Fasta, JSON

Protein domain

Protein domains of 80520.m00018.AA. The domains are annotated by HMM profiles from Pfam and SMART, as well as in-house data which includes HMMs of each individual kinase group, family and subfamily. Here is domain list in details, including sequence identity, significance and alignment. In particular, you can find can find the best hit kinase group/family/subfamily, which is helpful to understand the relationship between kinases.Kinase domain and best hit kinase group/family/subfamily are highlighted in red and blue. Visualized by pviz.

Usage: Zoom in selected region by dragging mouse and zoom out by double-clicking.

Domain Protein name Domain Name Range Identity (%) Significance Score Profile Source Profile Range (length) Alignment
S_TKc 80520.m00018.AA S_TKc 17-265 30 1.4e-78 268.27 SMART 1-231 (231) Show / Hide
Range on Protein: 17-265
Range on HMM: 1-231/231
Sequence Identity: 30% (82 aa)

YKILRQIGKGGFAVVVQAVDTKTNQFVAIKIVSRQEIQRQNNMIYLENELRLCSRFDHPSIVKVFDIIYEEDIIMIVMEYFQN--GDLQSLISHGIR---
|.|||.||||.|..| .....||.. |||||..     . ...|...... .|| ||| .|.... | . .|||| . ||| ..| . |  
YEILRKIGKGAFGKVYKCRHKKTGRIVAIKIIK----------EHIRREIQILKK-HHPNIVKLYDVFQD-DHLYMVMEYCDGDLGDLFDYIKKRGRHGL

---LSFEECIRISYQILEGLTYLHKRGISHRDIKPENILFDDAYNPKLVDFGLAKENSDALSTYCGTAWYIAPEIVKDAEYDGRKADVWAFGVTLHLLVI
  .. .. .. |||...| |.|..|| |||.||||||.|. . |. |||||..   .|.||| ||.|||..  |...|.|.|..|..| .. 
RFPFPE-HARFYMYQICCALEYCHSHGIIHRDLKPENILLDE--HIKICDFGLARQL----TTFCGTPWYMAPEVL---GYGKCKCDWWSCGCILYEMLC

GTLPFDLKCESQFVQDILQSKLELYIEPKGILGTIIENALKIDPKERMSSEDLFL---------YL
| ||.  . . . |.     .. . .|.. |. ||..|.. ...     ..
GYPPFP--QMQMMFKKIG---------SPEAKD-FIRKCLQKDPEKRPTA-EALQDEWDIKCHPWF

Kinase 80520.m00018.AA CAMK 22-260 19 7.9e-76 243.64 In-house 1-418 (425) Show / Hide
Range on Protein: 22-260
Range on HMM: 1-418/425
Sequence Identity: 19% (80 aa)

QIGKGGFAVVVQAVDTKTN------------QFVAIKIVSRQEIQ-------------------------RQNNMIYLENELRLCSR-------FDHPSI
..|.|.|..| .....|.      | |||||.... ..             |.... ...|......    ||| |
TLGRGSFGKVKLCIHKNTTGKERVHHIYTNGQKVAIKIIDKKKLKDKQNQDYSNCYKIDKSKCKHRYCWRRPKDRKNVRREIEIMKKLQGIGNKLDHPNI

VKVFDIIYE-------------------EDIIMIVM---EYFQNG----DLQSLISHG---------------IRLSFEECIRISYQILEGLTYLHKRGI
.| ....           .. . .||  || ..|  || . |          |.. .|. |. ||.... |.|...|
IKLYEVYEDPHYFKNTNDYETSKQVFTKDKHMYMVMEIMEYCSGGELFDDLFDYIVEHGCYGEEFDQFDIVERGRFTEREARRYFRQICSAVHYCHSHNI

SHRDIKPENILFDDA-----------------YNPKLVDFGLA--KEN------------------------SDALSTYCGTAWYIA-PEIVKD------
 |||.||||||.||         .| |..|||.| ..             . ..|.||| |.| ||...    
VHRDLKPENILLDDNNDDSDPVEHDEIFDWNNNNIKIIDFGFANKFDPGENNFMCSDYKGGEMHNQWTTPTEGQKMKTFCGTPEYMAAPEVLNGKGHCNM

-------AEYDGRKADVWAFGVTLHLLVIGTLPFDLKCESQFVQ-------------DILQSKLELYIEPKGI------------------------LGT
    .|.|.|.|.|. || | .. |..||. .|... ..       |.. | . . .. .              
QNATDEEKPYYGPKCDMWSCGVILYIMLCGYPPFYGDCDNEICEDEWIGMNDYELFEKIMKGKYDFPPPYFSPISCNYGPEWWDDISDEFHHFVSQECKD

IIENALKIDPKERMSSED
 | . |. ||..||. |.
LIRKMLQVDPEKRMTIEQ

Pkinase 80520.m00018.AA Pkinase 17-265 30 8.9e-76 262.85 Pfam 1-293 (293) Show / Hide
Range on Protein: 17-265
Range on HMM: 1-293/293
Sequence Identity: 30% (90 aa)

YKILRQIGKGGFAVVVQAVDTKTNQFVAIKIVSRQEIQRQNNMIYLE-NELRLCSRFDHPSIVKVFDIIYEEDIIMIVMEYFQNG----DLQSLIS--HG
|.|.|.||.|.|..| .... .|.. ||.||...... . ... . .|... |..|| ||. .|. ...| | .|||| ..|  || ..||  .
YHIGRKIGSGSFGCVYKCHHKGTGKIVAVKIIKKRHEKSWKDQTHRRLSEIQIMKRLNHPNIVRLYDWFEDKDHIYMVMEYCEGGLYVMDLFDYISTWRH

IRL--SFEECIRISYQILEGLTYLHKRGISHRDIKPENILFDDAYNP----KLVDFGLA----KENSDALSTYCGTAWYIAPEIVKDAEYDGRKADVWAF
 .. | .||... ||||.|| |.|..|| |||.||||||.|. ...  |. |||||   |. ..|.||| ||.|||......|.|.|.|.|..
GCFYFSEWECKFYMYQILRGLEYCHSMGIIHRDLKPENILIDNNGHIDACVKICDFGLAKQFDY-NNS-MTTFCGTPWYMAPEVIRGGQYYGPKVDMWSC

GVTLHLLVIGTLPFDLK------CESQFVQDILQSKLELYIEPK---------------------GILGTIIENALKIDPKERMSSEDLFLY--L
|..|. .. | .||. .   .. | .. |.. .|. .. .            . .|.. |. |||.| . |...  .
GCILYEMLCGRPPFPGHCWHDNHDQMQMICRIMGPPLHFDWPWWCSISYFFFRHWHFHWTFHNWSEECKDFIKWCLCKDPKKRPTAEQILQHPWF

Kinase 80520.m00018.AA CAMKL 17-261 28 3.2e-75 239.45 In-house 1-291 (297) Show / Hide
Range on Protein: 17-261
Range on HMM: 1-291/297
Sequence Identity: 28% (84 aa)

YKILRQIGKGGFAVVVQAVDTKT-NQFVAIKIVSRQEIQ-RQNNMIY-----------LENELRLCSRFD---HPSIVKVFDIIYEEDI------IMIVM
|.|....|||.|..| |....| .. |||||. .. |. .....       .. | .. ....  || |.| ...|. ..    | .||
YRIGKTLGKGSFGKVKLATHIRTTGEKVAIKIIDKKKIWNDPWMKKNKCGQKHESDMRIRREIQIMKMLNIGKHPNIIKLYEVIETPEHDIETKKIYLVM

EYFQNGD--LQSLIS-HG---IRLSFEECIRISYQILEGLTYLHKRGISHRDIKPENILFDDAY--NPKLVDFGLAKE---N----SDALSTYCGTAWYI
|| ..|. |. | ||  |.. .|. |. ||.... |.|..|| ||||||||||.|.  | |..|||.. .  .   . |.| ||. | 
EYCSGGEMDLFDYIVKHGHRRGRMPEHEARRYFRQIVSAVNYCHSHGIVHRDIKPENILLDENGNNNIKIIDFGFSNMYRPCIFGPGQKLKTFCGSPPYM

APEIVKD--AEYDGRKADVWAFGVTLHLLVIGTLPFDLKCE--------SQFVQDILQSKLE-LYIEPKGILGTIIENALKIDPKERMSSEDL
||||...  .|||.|.|.|. ||.| .| |.|||| .      . ... . . . ....  . .|  |. .|..|.. ...
APEIFQGNNKPYDGPKVDIWSCGVILYAMVCGYLPFDDDTYNKQGKDNIYLYWKIMCG-YYPPIWYHVS-DCRDLIRKMLQVNPEKRPTIHQI

Kinase 80520.m00018.AA MARK 17-261 35 5.1e-69 224.79 In-house 1-256 (262) Show / Hide
Range on Protein: 17-261
Range on HMM: 1-256/262
Sequence Identity: 35% (92 aa)

YKILRQIGKGGFAVVVQAVDTKTNQFVAIKIVSRQEIQRQNNMIYLENELRLCSRFDHPSIVKVFDIIY--EEDI-IMIVMEYFQNGDLQSLISHG--IR
||.|..||.|..|.| |....|.. |||||. .. ... ..| .. |... .. ||| |.| |..|  .|  | ..||| .|.| . |   |
YKMLKTIGHGSYAKVKLACHKHTGRKVAIKIYEKFKLNDPQWMKNVMREIEIMKKLDHPNIIKLFHVIEQDTEQHQIYLIMEYASGGELYDYIKAHPNGR

LSFEECIRISYQILEGLTYLHKRGISHRDIKPENILFDDAY--NPKLVDFGLAKEN--SDALSTYCGTAWYIAPEIVKDAEYDGRKADVWAFGVTLHLLV
|. ||. || ||.... |.|...| |||||||||| |.  | |. |||.. .   |.| ||| | ||||.. .|||.|.|.|. || | .|
LHEEEARRIFRQIVSAVNYCHSKNIVHRDIKPENILIDENGNHNIKIIDFGFSICIPPGQKLNTFCGTPPYMAPEIFLKKPYDGPKVDIWSLGVVLYFMV

IGTLPFDLKC--ESQFVQDILQSKLELYIEPKGILGTIIENALKIDPKERMSSEDL
 |..||| .. . . . || | . .   . .|  |...|.||.. |..
CGYFPFDGDTQDYKELYKKILRGKYDIPCHVSKECRNLIQRLLTVNPEERPTIEEI

Kinase 80520.m00018.AA Ciliate-E2 17-262 22 5.3e-65 222.08 In-house 1-360 (365) Show / Hide
Range on Protein: 17-262
Range on HMM: 1-360/365
Sequence Identity: 22% (86 aa)

YKILRQIGKGGFAVVVQAVDTKT-----------------------NQFVAIKIVSRQEIQRQNNMIYLE----------NELRLCSRFDHPSIVKVFDI
||....||.|.|..| .. . |.            ....|.||.. ..|. ....|..      ||...... .|| |.| .. 
YKFIKKIGQGNFGSVYKCKVWKVQKQFAIKIIDQKQQRQQMQEKVKIKIYAMKIMKKNQIEQIKQEIHIMREINCFYKKINEKNILEQLNHPNIIKMYEC

IY--EEDIIMIVMEYFQNGDLQSLIS------------HGIRLSFEECIRISYQILE---------------GLTYLHKRG-ISHRDIKPENILFDDAYN
 .  .. | .||||.| |||...|        ... .|...|..|||.        .| |||... | |||||||||||   
FQEKDDNNIYLVMEYCQGGDLFDYIKNNKKKRNHEIEKD-KYFTEKEIKYIMKQILQGFKTKAEFYIACIILALEYLHSKNNIIHRDIKPENILF-----

PKLVDFGLAKENS----------------------------------DALSTYCGTAWYIAPEIVKDAEYDG--------RKADVWAFGVTLHLLVIGTL
.|..||||.|...                 .  |.|||. | ||||.. .||.     |.|.|..||.|. .. | .
IKIIDFGLSKKYDDDNQNRTHKQQCKWYMFKNDTSRTPGYMDQIIQQNMFNTICGTPGYMAPEILNGKKYDNQQKQKGYDYKCDIWSLGVILYEMLFGKP

PFDLKCESQFVQDILQSKLE--------------------LYIEPKGILGTIIEN----ALKIDPKERMS-SEDLF
||     | |.| |..          ........  .| .   |. ||..|.. |...
PF--------QQQIKQCKIDFPCPEWQKDTQCIQCKWKSWKKWSQECK--DLIKKFGKRMLQKDPEKRITGWEQIL

Kinase 80520.m00018.AA Ciliate-E2-Unclassified 17-262 25 1.6e-61 210.71 In-house 1-347 (352) Show / Hide
Range on Protein: 17-262
Range on HMM: 1-347/352
Sequence Identity: 25% (87 aa)

YKILRQIGKGGFAVVVQAVDTKTNQFVAIKIVSRQEIQRQNNMIY----LENELRLCSRF----------------DHPSIVKVFDIIYEEDI--IMIVM
|||..|||.|||..| .... |..|. |.|. . . |. |... .  . ........         .||....| .. ...|  | |||
YKIIKQIGQGGFGKVYKCQHKKQKQYYAMKYMKKIQIYKQKQIMNKDEIMNEMKEMNNKKKYHQRKYNKIMQQILLNHPHPFIVKMFYCFQDKQNIYIVM

EYFQNGDLQSLISH-----------------GIRLSFEECI-----RISYQILEGLTYLHKRG-ISHRDIKPENILFDDAY---NPKLVDFGLAK---EN
||...|||. |..         . ... ....   .. .|||.|| |||. . | ||||||||||||.   ..|. |||..|  .|
EYCEGGDLWQYIKKRKKQKQKGNDLFHNMKQRKIFTEQQAKYKKAKFYFAQILQGLEYLHHKNNIIHRDIKPENILFDNNGKNYYIKIIDFGISKKYQQN

---------------SDALSTYCGTAWYI----APEIVKDAEYDGR---KADVWAFGVTLHLLVIGTLPFDLKCESQ----------------FVQDILQ
        .. ..| ||| |.  |||. . .||..  |.|.|..|| |. .. |..||. ... |        . |.|.|
NNCDTNQQQKMQIWKQQMMWTFCGTPNYMPQYTAPEVLQGQNYDHSKAYKCDIWSLGVILYEMLFGYYPFYDNNCEQHQQLITQWINNAYRKQLYQNIKQ

SKLELYIEPK--------GILGTIIE----NALKIDPKERMSSEDLF
 ...  .|.       .|.   || .|..|.. |...
KNIQFPKFPWQQIPKHWSPEAKDFINDLLQKMLKKNPNKRITFEQIL

Kinase 80520.m00018.AA ULK 17-262 26 4.8e-60 205.79 In-house 1-319 (324) Show / Hide
Range on Protein: 17-262
Range on HMM: 1-319/324
Sequence Identity: 26% (84 aa)

YKILRQIGKGGFA-VVVQAVDTKT---NQFVAIKIVSRQEIQRQNNM-------IYLENELRLCSRFD---HPS--IVKVFDIIYEEDI--IMIVMEYFQ
| . ...||| |. .| .. . ||  ||.||.|........ ..|.     |.|| ..  ..  ||  ||| .|. .. .  | |.||| .
YCLNHCLGKGSFGVKVYKGRNKKTNTQNQYVACKMIDKKKMNKKKNEQEGQYMWQLLKNEIQIMKKLKELKHPNHHIVKLYDWFETSNHNNIYIIMEYCN

NGDLQSLIS---------HGIRLSFEECIRISYQILEGLTYLHKRGISHRDIKPENILFDDAYN------------PKLVDFGLAKE-NS-----DALST
 |||...|      . ||| .|.| . .||..|. .|||..| ||||||.||| .        |. |||.|| ..   . . |
GGDLEQYIKKNKKLPETEEKKRLSEQEAIQFFKQICNGFKELHKHNIIHRDIKPQNILIHNGQPKTDSKKVHPNGVLKIADFGFAKHVDNNNMEQQMCQT

YC------GTAWYIAPEIVK----DAEYDGRKADVWAFGVTLHLLVIGTLPFDLKCESQF--VQDILQ-----------SKLELY-----IEPKGILGTI
..   || | ||.|..   .|. |.|.| .|. .. .. | ||  ..|. .|. ..      ... .   .   . .
CVNEKRIKGTPLYMAPQILQGQGEQKPYYDYKCDIWSLGCIFYEMLYGKYPFFSWFNDQYLYIQKLINNGKEQQIYIKNQPIQFPKPPKDPKISPECKDL

IENALKIDPKERMSSEDLF
|  |..|.|.|.| |..|
IRRMLQYDEKDRISWEEIF

Kinase 80520.m00018.AA AMPK 17-214 38 1.2e-59 175.81 In-house 1-201 (254) Show / Hide
Range on Protein: 17-214
Range on HMM: 1-201/254
Sequence Identity: 38% (77 aa)

YKILRQIGKGGFAVVVQAVDTKTNQFVAIKIVSRQEIQRQNNMIYLENELRLCSRFDHPSIVKVFDII-YEEDIIMIVMEYFQNGDLQSLISHGIRLSFE
| |  ||.| | | .. . |.. ||||| .| |. | . ...|...  | ||.|.. ...|  .. | .|||| ..|.| . |  ||. .
YIIGKTIGEGTFGKVKMGTHILTGEKVAIKILNKQKIKDQDMVERIQREIHILKLFRHPHIIQLYEVIIETPTDIFMVMEYVSGGELFDYIVKHGRLQER

ECIRISYQILEGLTYLHKRGISHRDIKPENILFDDAYNPKLVDFGL---AKENSDALSTYCGTAWYIAPEIVKDAEYDGRKADVWAFGVTLHLLVIGTLP
| |  ||. |. |.|. .|.||| ||||.|.|. .| |.|||||  |.. . |.| ||  | |||..  | |.. |.| || | .. |.||
EACRFFQQIISGVEYCHRHMIVHRDLKPENLLLDHNKNIKIVDFGLSNMMKDG-EFLKTACGSPCYAAPEMISGKLYCGPEVDIWSCGVILYAMLCGYLP

FD
||
FD

Kinase 80520.m00018.AA ULK 17-262 27 3.2e-59 203.04 In-house 1-324 (329) Show / Hide
Range on Protein: 17-262
Range on HMM: 1-324/329
Sequence Identity: 27% (88 aa)

YKILRQIGKGGFAVVVQAVDTKT----NQFVAIKIVSRQEIQRQNN-------MIYLENELRLCSRFD--------HPSIVKVFDIIYEEDI--IMIVME
| . ...||| |..| .. . ||  |. ||.|....|.....||    . |.|| .. . .    || ||| .|. .. .  | |.||
YCLNHCLGKGSFGKVYKGRNKKTKDYVNEKVACKMIDKQKMNQKNNEQEGQYMWQLLKNEIKIMKKLKSPNRHKNHHPNIVKLYDWFETSNHNNIYIIME

YFQNGDLQSLIS----------HGIRLSFEECIRISYQILEGLTYLHKRGISHRDIKPENILFDDAYN------------PKLVDFGLAKE-NSD-----
| . |||...|.      . ||| .|.| . .|||.|. .|||..| ||||||.||| ..        |. |||.|| ..|   
YCNGGDLEQYIKKNKKLPEDTEEKKRLSEQEAIQFFKQILNGFKELHKHNIIHRDIKPQNILIHNGQPKTDSKKVHPNGVLKIADFGFAKHVDNDNMEQQ

ALSTYC------GTAWYIAPEIVK----DAEYDGRKADVWAFGVTLHLLVIGTLPFDLK-CESQ------FVQD-------ILQSKLELY-----IEPKG
 . |.    || | ||.|..   .|. |.|.| .|. .. .. | ||  .. .    ...    | . .|. .   .  
MMMTCVNEKRLCGTPLYMAPQILQGQGEQKPYYDYKCDIWSLGCIFYEMLYGKPPFYAWFNDQYLQIIQKLINNPPPWPQQIKKQPLQFPKDGNDPQISP

ILGTIIENALKIDPKERMSSEDLF
 . .|  |..|.|.|.| |.||
ECKDLIRRMLQYDEKDRISWEELF

Kinase 80520.m00018.AA QIK 17-214 37 1.3e-51 177.75 In-house 1-219 (272) Show / Hide
Range on Protein: 17-214
Range on HMM: 1-219/272
Sequence Identity: 37% (82 aa)

YKILRQIGKGGFAVVVQAVDTKTNQFVAIKIVSRQEIQRQNNMIYLENELRLCSRFDHPSIVKVFDIIYEEDIIMIVMEYFQNGDL-QSLISHGI-----
| | | |||| |||| |  | . |||||. . . .. |.. .. | . . .|| |.| .... .| . ||.|| .||..  |..||   
YDIERTIGKGNFAVVKLARHRITKTKVAIKIIDKSQLDEE-NLQKCYREVQIMKMLYHPHIIKLYQVMETDDMMYIVTEYCSNGEMFDYLCKHGRKGVKM

--------------RLSFEECIRISYQILEGLTYLHKRGISHRDIKPENILFDDAYNPKLVDFGLA--KENSDALSTYCGTAWYIAPEIVKDAEYDGRKA
        .. .| |. ||. . |.|||.| |||.| ||||.|  | |..|||.  ..  |.|.||. | |||. . |||| |.
VNSPDIGDQVLMGVPMAENEARRWFWQICSAVHYCHKRNIVHRDLKAENILLDNNMNIKIADFGFSNWFKQGQLLMTWCGSPPYAAPEMFEGKEYDGPKV

DVWAFGVTLHLLVIGTLPFD
|.| || | || | ||||
DIWSMGVVLYVLVCGALPFD

Kinase 80520.m00018.AA STE 17-213 26 1.7e-49 170.76 In-house 1-268 (359) Show / Hide
Range on Protein: 17-213
Range on HMM: 1-268/359
Sequence Identity: 26% (72 aa)

YKILRQIGKGGFAVVVQAVDTK---------------TNQFVAIKIVSRQEIQR--------------QNNMIYLENELRLCSRFD--HPSIVKVFDIIY
......||||.| .|..|.. |        |....|||... .. .        ...| ...|........ || ||| .. .
WEGIEKIGKGAFGTVYKAMNHKNCNIHKTGEVENNGETGEIMAIKQMNLENCNNKDENQENQELENKNHEEMQQILKEIKIMKKCNHMHPNIVKYYGCYF

EE-------DIIMIVMEYFQNGDLQSLISH----GIRLS----------FEECIRISYQILEG-LTYLHKRGISHRDIKPENILFDDAYNPKLVDFGLAK
 |    | . |.||| .| | ..| |  | .|.      .. ..| .|||.| | |||. .| |||||| |||.   ||.|||...
KEGHNHKNDDELWICMEYMDGGSLDDIIKHKYGCGKPLNHNRQHQHRFPESQIAYICRQILKGLLYYLHSHHIIHRDIKPANILL-----VKLCDFGVCG

ENSDALS-------------------TYCGTAWYIAPEIVK------DAEYDGRKADVWAFGVTLHLLVIGTLPF
 .| ..          | .|| . |||...   | .|| .|.|.| .| |. .. | |.
QLTDSMANIQSNNIIDCIETMQQKRNTFVGTP-WMAPEVIQQNGQGRDKGYD-TKCDIWSLGCTIIEMATGKPPW

Kinase 80520.m00018.AA TyrKc 17-265 20 2.1e-16 42.46 SMART 1-280 (280) Show / Hide
Range on Protein: 17-265
Range on HMM: 1-280/280
Sequence Identity: 20% (60 aa)

YKILRQIGKGGFAVVVQAVDTKTNQFVAIKIVSRQEIQRQNNMIYLENELRLCSRF--DHPSIVKVFDIIYEE-------DIIMIVMEYFQNGDLQSLI-
 . ....| | | .|.... .  . ||.| .     . . .|.|. ... .|| ||. . .. ..    . .|||||| .|||.. . 
ITLGKKLGEGAFGEVYKGTWK---IQVAVKMLKEDA------REDFMREARIMCKLGGHHPNIVRLYGVCTQQGRNFMYIEPLMIVMEYMPHGDLKDYLR

SHGIRLSFEECIRISYQILEGLTYLHKRGISHRDIKPENILFDDAYNPKLVDFGLAKENSDA------LSTYCG----TAW------YIAPEIVKDAEYD
.|. .|. .. . ...|| .| |||.... |||.  |.| .. . | ||||... |    ..|    .     ||| .. .. 
KHRPKLCMKDLLSFCWQIACGMEYLHSKNCIHRDLAARNCLVGENHTVKISDFGLSRDIYDDDQQGESKDYYRKKEHKGGKTMLPIRWMAPECINYGKFT

GRKADVWAFGVTLH-LLVIGTLPFDL-----KCESQFVQDILQS-KLELYIE---------PKGILGTIIENALKIDPKERMSSEDLFLYL
 | |||.|||.. .. | |    . .. .... |  ..  .     |. .  |..  . ||..| . ... ..
-TKSDVWSFGVCMWEIFTYGQQPYPGMIQQMMSNQEVIEYVKQGYRMPQPPNDYPMSFVCCPDEMYQ-IMKQCWHEDPEDRPTFSEIHECF

Kinase 80520.m00018.AA Pkinase_Tyr 17-141 22 7e-13 44.26 Pfam 1-137 (270) Show / Hide
Range on Protein: 17-141
Range on HMM: 1-137/270
Sequence Identity: 22% (31 aa)

YKILRQIGKGGFAVVVQAVDT----KTNQFVAIKIVSRQEIQRQN-NMIYLENELRLCSRF-DHPSIVKVFDIIY-EEDI--IMIVMEYFQNGDLQSLIS
 ......|.| | .|.... .  .|.. ||.|.. ..  .. . . .|... . . .|| ||.  ... ...  |.||||| ..||| .  
ITFGKKLGEGAFGEVYKGTWKGDPDNTKIPVAVKML-KEGAMHEQNCREDFMREAKIMKQLGHHPNIVRLYGVCTDQGEPNQIYIVMEYMPHGDLLDYLR

H----GIRLSFEECIRISYQILEGLTYLHKRGISHRDI
   . .|. .. . ...|| .|. ||. ... |||.
KHREDKQPLTMKDLLQMCWQIAKGMEYLESKNCIHRDL

Kinase 80520.m00018.AA Pkinase_Tyr 193-203 63 0.102101 6.44 Pfam 194-204 (270) Show / Hide
Range on Protein: 193-203
Range on HMM: 194-204/270
Sequence Identity: 63% (7 aa)

KADVWAFGVTL
| |||.|||..
KSDVWSFGVLM

Kinase 80520.m00018.AA STE 244-261 33 0.227102 0.75 In-house 334-351 (359) Show / Hide
Range on Protein: 244-261
Range on HMM: 334-351/359
Sequence Identity: 33% (6 aa)

IENALKIDPKERMSSEDL
|.. |..||..| ....|
INKCLQKDPNKRPTASQL