84270.m00766

Species: T.vaginalis
Alias: TvagK0036, 84270.m00766
External Links:
Annotation:

Classification

Group: CAMK
Family: CAMKL
Subfamily: AMPK

Sequence

Name Sequence Type Origin Length Description Download
84270.m00766.AA Protein None 405 None Fasta, JSON
84270.m00766.kin_dom Protein Kinase Domain None 254 None Fasta, JSON

Protein domain

Protein domains of 84270.m00766.AA. The domains are annotated by HMM profiles from Pfam and SMART, as well as in-house data which includes HMMs of each individual kinase group, family and subfamily. Here is domain list in details, including sequence identity, significance and alignment. In particular, you can find can find the best hit kinase group/family/subfamily, which is helpful to understand the relationship between kinases.Kinase domain and best hit kinase group/family/subfamily are highlighted in red and blue. Visualized by pviz.

Usage: Zoom in selected region by dragging mouse and zoom out by double-clicking.

Domain Protein name Domain Name Range Identity (%) Significance Score Profile Source Profile Range (length) Alignment
Kinase 84270.m00766.AA CAMKL 12-265 34 2.9e-107 343.37 In-house 1-297 (297) Show / Hide
Range on Protein: 12-265
Range on HMM: 1-297/297
Sequence Identity: 34% (105 aa)

YQFISKVGEGSFAEVWKGQHIKS-QLKVAIKVINKAKFKEPKHFTRFN-------------REVAIMKQIE---HPLIAQIYQIMEDENN------HYLI
|...  |.|||..| ..||. . |||||.|.| | .. . ... |       ||..|||..  || | ..|...|....    ||.
YRIGKTLGKGSFGKVKLATHIRTTGEKVAIKIIDKKKIWN-DPWMKKNKCGQKHESDMRIRREIQIMKMLNIGKHPNIIKLYEVIETPEHDIETKKIYLV

MEFAEGEN--LLQYINAD----GKLAEPLARQYFIQLISVVEYLHKEKNIIHRDLKAENVLLDRNY--NIRLIDFGLSNSFS-L----DHLNLETACGSP
|| ..| . |..|| .   |.. |. ||.|| |..| |.|.|. . |.|||.|.||.||| |  || .||||.|| .    ... |.| ||||
MEYCSGGEMDLFDYIVKHGHRRGRMPEHEARRYFRQIVSAVNYCHSHG-IVHRDIKPENILLDENGNNNIKIIDFGFSNMYRPCIFGPGQK-LKTFCGSP

GYLPPEMIKG--Q-THTTAADIWSLGVLLYCIVVGHLPFEDPQIPK------ILDKIVKTNPFYPR---TLSADLSTLLKRMLNKDPDQRITLDEIKQHP
 | .||...| . . ..||||.||.|| .|.|.|||.|. ..|    | ..... .||.  .| |. |...||...|..|.|...|..||
PYMAPEIFQGNNKPYDGPKVDIWSCGVILYAMVCGYLPFDDDTYNKQGKDNIYLYWKIMCG-YYPPIWYHVS-DCRDLIRKMLQVNPEKRPTIHQIMNHP

WF
|.
WM

Kinase 84270.m00766.AA AMPK 12-265 44 1.4e-103 308.34 In-house 1-254 (254) Show / Hide
Range on Protein: 12-265
Range on HMM: 1-254/254
Sequence Identity: 44% (114 aa)

YQFISKVGEGSFAEVWKGQHIKSQLKVAIKVINKAKFKEPKHFTRFNREVAIMKQIEHPLIAQIYQIM-EDENNHYLIMEFAEGENLLQYINADGKLAEP
|.  . |||.| | | || . |||||..|| | |. .  | ||. |.| . || | | |.. | .  ...||.. | | ||  |.| | 
YIIGKTIGEGTFGKVKMGTHILTGEKVAIKILNKQKIKDQDMVERIQREIHILKLFRHPHIIQLYEVIIETPTDIFMVMEYVSGGELFDYIVKHGRLQER

LARQYFIQLISVVEYLHKEKNIIHRDLKAENVLLDRNYNIRLIDFGLSNSFSLDHLNLETACGSPGYLPPEMIKGQT-HTTAADIWSLGVLLYCIVVGHL
 |. .| | || |||.|. .| ||||| ||.||| |.|| . |||||| . |  | |||||| | |||| |.  . |||| || || . | |
EACRFFQQIISGVEYCHR-HMIVHRDLKPENLLLDHNKNIKIVDFGLSNMMK-DGEFLKTACGSPCYAAPEMISGKLYCGPEVDIWSCGVILYAMLCGYL

PFEDPQIPKILDKIVKTNPFYPRTLSADLSTLLKRMLNKDPDQRITLDEIKQHPWF
||.|...|. .||.. . |. || . . |.|.||..|| .||| ..|..||||
PFDDENTPTLYKKIKNGEYYIPKFLSPEAKDLIKHMLQVDPMKRITIHDIRNHPWF

Kinase 84270.m00766.AA CAMK 17-265 23 6.5e-102 329.22 In-house 1-425 (425) Show / Hide
Range on Protein: 17-265
Range on HMM: 1-425/425
Sequence Identity: 23% (101 aa)

KVGEGSFAEVWKGQHIKSQ------------LKVAIKVINKAKFKE-------------------------PKHFTRFNREVAIMKQ-------IEHPLI
. |.|||..| ...|....       |||||.|.| | |.             ||  .. ||..|||.    . || |
TLGRGSFGKVKLCIHKNTTGKERVHHIYTNGQKVAIKIIDKKKLKDKQNQDYSNCYKIDKSKCKHRYCWRRPKDRKNVRREIEIMKKLQGIGNKLDHPNI

AQIYQIMED-------------------ENNHYLIM---EFAEGE----NLLQYINAD---------------GKLAEPLARQYFIQLISVVEYLHKEKN
 ..|...||          ... |..|  |...|   |..|| .        |.. | ||.|| |..| |.|.|. . 
IKLYEVYEDPHYFKNTNDYETSKQVFTKDKHMYMVMEIMEYCSGGELFDDLFDYIVEHGCYGEEFDQFDIVERGRFTEREARRYFRQICSAVHYCHSHN-

IIHRDLKAENVLLDRN-----------------YNIRLIDFGLSNSFSLDHLN-----------------------LETACGSPGYLP-PEMIKGQT---
|.||||| ||.||| |         .|| .||||..| | .. |            ..| ||.|.| . ||...|..  
IVHRDLKPENILLDDNNDDSDPVEHDEIFDWNNNNIKIIDFGFANKFDPGENNFMCSDYKGGEMHNQWTTPTEGQKMKTFCGTPEYMAAPEVLNGKGHCN

-----------HTTAADIWSLGVLLYCIVVGHLPFEDP-------------QIPKILDKIVKTN-PFYPRT-----------------------LSADLS
      .. ..|.||.||.|| ..|..||...       ..... || | . |.|             .|.. 
MQNATDEEKPYYGPKCDMWSCGVILYIMLCGYPPFYGDCDNEICEDEWIGMNDYELFEKIMKGKYDFPPPYFSPISCNYGPEWWDDISDEFHHFVSQECK

TLLKRMLNKDPDQRITLDEIKQHPWF
 |...||..||..|.|......|||.
DLIRKMLQVDPEKRMTIEQCLNHPWM

Kinase 84270.m00766.AA AGC 12-265 21 1.3e-101 262.87 In-house 1-395 (395) Show / Hide
Range on Protein: 12-265
Range on HMM: 1-395/395
Sequence Identity: 21% (87 aa)

YQFISKVGEGSFAEVWKGQHI------KSQLKVAIKVINKAK-FKEPK--HFTRFNRE------------VAIMKQIE----------HPLIAQ-IYQIM
..|. .|.||| .|. ..    ..  |.||..|.. .. |   . ..|       |....      || | . .  
FEFLKVIGKGSFGKVYLVRKKDGCHKKDTGKYYAMKVLKKKHKIVIKKKNMVEHTMTEHWKQDQGYVWEERNILEKCNHTHNHPIKSHHPFIVKILHYSF

EDENN--HYLIMEFAE---------GE-NLLQYIN---ADGKLAEPLARQYFIQ-------LISVVEYLHKEKNIIHRD-LKAENVLLDRNYNIRLIDFG
.|...  |..||...     |  |....   |.. |. || |. .    ... .||||....||||| || ||.|||.. .|.| |||
QDKDHTYLYFVMEYMPRYVNDLYCGGGCELFLHLQGRRKEGRFDEERARFYAAEMQKICGCIVLALEYLHSHMGIIHRDYLKPENILLDEDGHIKLTDFG

LSNSFSLDH--------------------------------------------------LNLETACG--SPGYLPPEMIKGQTHTTAADIWS--LGVLLY
|. . |.                           | || .| |..||..  .. |.|.|| ||.|.|
LCKEGMNDGEKGQQSQSNMKFHWHNKKYQKSNMDTNKCNPNNWQRNNMSQEDDTTRKKRDRTWTFCGPCTPEYMAPEIL----YGKACDWWSFGLGCLMY

CIVVGHLPFEDP----------QIPKILDKIV------KTNPFYP----------RTLSADLSTLLKRMLNKDPDQRIT----------LDEIKQHPWF
 ..|. || .      . .. .||    . .. .|     | .| .. |.|..|.|||..|..      .|||.||||
EMLTGYPPFYGDNPQENRHPFRNPMEMFQKIMNGRYFINWKVKFPFPEDPQFPEDRWFSPEAKDLIKKLLCKDPEKRLGCGGNDFGDKGAEEIKNHPWF

Kinase 84270.m00766.AA MARK 12-265 37 1.6e-101 332.55 In-house 1-262 (262) Show / Hide
Range on Protein: 12-265
Range on HMM: 1-262/262
Sequence Identity: 37% (100 aa)

YQFISKVGEGSFAEVWKGQHIKSQLKVAIKVINKAKFKEPKHFTRFNREVAIMKQIEHPLIAQIYQIME--DENN-HYLIMEFAEGENLLQYINAD--GK
| ..  |.||.|.| ...|.... |||||...| | .|. . . ||..|||...|| | . ....| .|.. ||||| |.| .|..|| |  |.
YKMLKTIGHGSYAKVKLACHKHTGRKVAIKIYEKFKLNDPQWMKNVMREIEIMKKLDHPNIIKLFHVIEQDTEQHQIYLIMEYASGGELYDYIKAHPNGR

LAEPLARQYFIQLISVVEYLHKEKNIIHRDLKAENVLLDRNY--NIRLIDFGLSNSFSLDHLNLETACGSPGYLPPEMIKGQTHT-TAADIWSLGVLLYC
| |..||..| |..| |.|.|.  |.|||.|.||.|.| |  || .||||.|. . . . |.| ||.| | .||..... . ...|||||||.|| 
LHEEEARRIFRQIVSAVNYCHSKN-IVHRDIKPENILIDENGNHNIKIIDFGFSICIPPGQK-LNTFCGTPPYMAPEIFLKKPYDGPKVDIWSLGVVLYF

IVVGHLPFEDPQ--IPKILDKIVKTNPFYPRTLSADLSTLLKRMLNKDPDQRITLDEIKQHPWF
.|.|..||..  . .. ||.. .. .| .|... |..|.|. .|..|.|..|| .|||.
MVCGYFPFDGDTQDYKELYKKILRGKYDIPCHVSKECRNLIQRLLTVNPEERPTIEEIMKHPWM

Kinase 84270.m00766.AA S_TKc 12-265 32 2.2e-98 334.1 SMART 1-231 (231) Show / Hide
Range on Protein: 12-265
Range on HMM: 1-231/231
Sequence Identity: 32% (88 aa)

YQFISKVGEGSFAEVWKGQHIKSQLKVAIKVINKAKFKEPKHFTRFNREVAIMKQIEHPLIAQIYQIMEDENNHYLIMEFAEG--ENLLQYINADGK---
|... |.|.|.|..|.|..|.|.. .||||.|.      .. ||..|.|. || | ..| ...| .. |..||...|  .|..||  |.  
YEILRKIGKGAFGKVYKCRHKKTGRIVAIKIIK----------EHIRREIQILKK-HHPNIVKLYDVFQD-DHLYMVMEYCDGDLGDLFDYIKKRGRHGL

---LAEPLARQYFIQLISVVEYLHKEKNIIHRDLKAENVLLDRNYNIRLIDFGLSNSFSLDHLNLETACGSPGYLPPEMIKGQTHTT-AADIWSLGVLLY
  . | || |. |... .||.|. .||||||| ||.|||. .| ..||||. .    | ||.| |..||..  ... ..|.||.|..||
RFPFPE-HARFYMYQICCALEYCHSH-GIIHRDLKPENILLDE--HIKICDFGLARQL-------TTFCGTPWYMAPEVL---GYGKCKCDWWSCGCILY

CIVVGHLPFEDPQIPKILDKIVKTNPFYPRTLSADLSTLLKRMLNKDPDQRITLDEIKQ-------HPWF
 ..| ||. |. ....||.     | .. .....|.|||..|.| |. |    ||||
EMLCGYPPFP--QMQMMFKKIG----------SPEAKDFIRKCLQKDPEKRPTA-EALQDEWDIKCHPWF

Kinase 84270.m00766.AA Pkinase 12-265 32 1.9e-88 304.93 Pfam 1-293 (293) Show / Hide
Range on Protein: 12-265
Range on HMM: 1-293/293
Sequence Identity: 32% (95 aa)

YQFISKVGEGSFAEVWKGQHIKSQLKVAIKVINKAKFKEPKHFTRFN-REVAIMKQIEHPLIAQIYQIMEDENNHYLIMEFAEGE----NLLQYIN--AD
|....|.|.|||..|.|..|.... .||.|.|.| . |. |. |... .|..||| . || | ..| ..||... |..||..||   | ||  ..
YHIGRKIGSGSFGCVYKCHHKGTGKIVAVKIIKKRHEKSWKDQTHRRLSEIQIMKRLNHPNIVRLYDWFEDKDHIYMVMEYCEGGLYVMDLFDYISTWRH

GKL--AEPLARQYFIQLISVVEYLHKEKNIIHRDLKAENVLLDRNYNI----RLIDFGLSNSF-SLDHLNLETACGSPGYLPPEMIK-GQTHTTAADIWS
|..  | .. |. |... .||.|. ..||||||| ||.|.|.|..|  ...||||. |    . | ||.|.|..|| |. || .....|.||
GCFYFSEWECKFYMYQILRGLEYCHS-MGIIHRDLKPENILIDNNGHIDACVKICDFGLAKQFDY-NNS-MTTFCGTPWYMAPEVIRGGQYYGPKVDMWS

LGVLLYCIVVGHLPFEDP----------QIPKILDKIVKTNPFYPRTLS-----------------ADLSTLLKRMLNKDPDQRITLDEIKQHPWF
.|..||. . |..|| .      | .|...... . ..... |         .. ..|..|.||| .|.| ..|.|||||
CGCILYEMLCGRPPFPGHCWHDNHDQMQMICRIMGPPLHFDWPWWCSISYFFFRHWHFHWTFHNWSEECKDFIKWCLCKDPKKRPTAEQILQHPWF

Kinase 84270.m00766.AA QIK 12-265 37 2.9e-85 289.55 In-house 1-272 (272) Show / Hide
Range on Protein: 12-265
Range on HMM: 1-272/272
Sequence Identity: 37% (104 aa)

YQFISKVGEGSFAEVWKGQHIKSQLKVAIKVINKAKFKEPKHFTRFNREVAIMKQIEHPLIAQIYQIMEDENNHYLIMEFAEGENLLQYINADGK-----
|   .| | || | ..|.  |||||.| | . | . ... |||.|||...|| |  ||.|| .. |...|.... . |... |.   
YDIERTIGKGNFAVVKLARHRITKTKVAIKIIDKSQLDE-ENLQKCYREVQIMKMLYHPHIIKLYQVMETDDMMYIVTEYCSNGEMFDYLCKHGRKGVKM

---------------LAEPLARQYFIQLISVVEYLHKEKNIIHRDLKAENVLLDRNYNIRLIDFGLSNSFSLDHLNLETACGSPGYLPPEMIKGQTHT-T
        .||. ||. | |..| |.|.|| .||.||||||||.||| | || ..|||.|| | ..| |.| |||| | ||| .|. . 
VNSPDIGDQVLMGVPMAENEARRWFWQICSAVHYCHK-RNIVHRDLKAENILLDNNMNIKIADFGFSNWFKQGQL-LMTWCGSPPYAAPEMFEGKEYDGP

AADIWSLGVLLYCIVVGHLPFEDPQIPKILDKIVKTNPFYPRTLSADLSTLLKRMLNKDPDQRITLDEIKQHPWF
 .||||.||.|| | | ||| . ... ....   | .| |. .| ..|| ||..|.| . |.||.| 
KVDIWSMGVVLYVLVCGALPFDGKTLQNLRQRVLSGKFRIPFFMSQDCEHLIRHMLVVDPEHRYTIMQICQHRWM

Kinase 84270.m00766.AA Ciliate-E2-Unclassified 12-265 26 4.9e-83 282.18 In-house 1-352 (352) Show / Hide
Range on Protein: 12-265
Range on HMM: 1-352/352
Sequence Identity: 26% (93 aa)

YQFISKVGEGSFAEVWKGQHIKSQLKV-----AIKVINKAKFKEPKHFTRFNREVAIMKQIE-------------------HPLIAQIYQIMEDENNHYL
| .| . |.|.|..|.| ||.| . ..   ..|...... . .  ....| .|....          ||.|  . . .|..| |.
YKIIKQIGQGGFGKVYKCQHKKQK-QYYAMKYMKKIQIYKQKQIMNKD-EIMNEMKEMNNKKKYHQRKYNKIMQQILLNHPHPFIVKMFYCFQDKQNIYI

IMEFAEGENLLQYINADGK-----------------LAEPLAR-----QYFIQLISVVEYLHKEKNIIHRDLKAENVLLDRNY---NIRLIDFGLSNSFS
.||..|| .|.|||. .|         . | |.   .|| |... ||||...||||||.| ||.|.| |  .|..||||.|  
VMEYCEGGDLWQYIKKRKKQKQKGNDLFHNMKQRKIFTEQQAKYKKAKFYFAQILQGLEYLHHKNNIIHRDIKPENILFDNNGKNYYIKIIDFGISKKYQ

LD---------------HLNLETACGSPGYL----PPEMIKGQTHT----TAADIWSLGVLLYCIVVGHLPFEDPQIPK----------------ILDKI
 .        . .. | ||.|.|.  .||...|| .   ..|||||||.||... | .||.|.. .        ....|
QNNNCDTNQQQKMQIWKQQMMWTFCGTPNYMPQYTAPEVLQGQNYDHSKAYKCDIWSLGVILYEMLFGYYPFYDNNCEQHQQLITQWINNAYRKQLYQNI

VKTNPFYPR--------TLSADLSTLLK----RMLNKDPDQRITLDEIKQHPWF
 . |...|     ..|   ...  .||.|.|..|||...|..||||
KQKNIQFPKFPWQQIPKHWSPEAKDFINDLLQKMLKKNPNKRITFEQILNHPWF

Kinase 84270.m00766.AA Ciliate-E2 12-265 26 1.6e-78 267.2 In-house 1-365 (365) Show / Hide
Range on Protein: 12-265
Range on HMM: 1-365/365
Sequence Identity: 26% (100 aa)

YQFISKVGEGSFAEVWKGQHIKSQLKVAIKVINKAK---------FK---------EPKHFTRFNREVAIMKQIE----------------HPLIAQIYQ
| || | |.|.|. |.|....| | ..|||.|. |     .|     ...  ...| ||..|.        || | ..| 
YKFIKKIGQGNFGSVYKCKVWKVQKQFAIKIID-QKQQRQQMQEKVKIKIYAMKIMKKNQIEQIKQEIHIMREINCFYKKINEKNILEQLNHPNIIKMYE

IME--DENNHYLIMEFAEGENLLQYIN------------ADGKLAEPLARQYFIQLIS---------------VVEYLHKEKNIIHRDLKAENVLLDRNY
 . |.|| ||.||...| .|..||.      . ... | ..... |...        .||||...||||||.| ||.|.  
CFQEKDDNNIYLVMEYCQGGDLFDYIKNNKKKRNHEIEKD-KYFTEKEIKYIMKQILQGFKTKAEFYIACIILALEYLHSKNNIIHRDIKPENILF----

NIRLIDFGLSNSFSLDHLN-------------------------------LETACGSPGYLPPEMIKGQT---------HTTAADIWSLGVLLYCIVVGH
 | .|||||| .. |. |                 | ||.|||..||...|.     .....|||||||.||. . | 
-IKIIDFGLSKKYDDDNQNRTHKQQCKWYMFKNDTSRTPGYMDQIIQQNMFNTICGTPGYMAPEILNGKKYDNQQKQKGYDYKCDIWSLGVILYEMLFGK

LPFEDPQIPKILDKIVKTNPFYPRT------------------LSADLSTLLKR----MLNKDPDQRIT-LDEIKQHPWF
.||    ...| . . .|          .| .  |.|.  ||.|||..||| ..|..||||
PPF--------QQQIKQCKIDFPCPEWQKDTQCIQCKWKSWKKWSQECKDLIKKFGKRMLQKDPEKRITGWEQILNHPWF

Kinase 84270.m00766.AA ULK 12-265 27 1.7e-73 250.44 In-house 1-329 (329) Show / Hide
Range on Protein: 12-265
Range on HMM: 1-329/329
Sequence Identity: 27% (90 aa)

YQFISKVGEGSFAEVWKGQHIKS----QLKVAIKVINKAKFKEPKHFTR-------FNREVAIMKQIE--------HPLIAQIYQIMEDE--NNHYLIME
|. . . |.|||. | || ..|.  . |||.|.| | |... ..     ...|. |||..     || | . | . |.  ||.|.|||
YCLNHCLGKGSFGKVYKGRNKKTKDYVNEKVACKMIDKQKMNQKNNEQEGQYMWQLLKNEIKIMKKLKSPNRHKNHHPNIVKLYDWFETSNHNNIYIIME

FAEGENLLQYINADGK----------LAEPLARQYFIQLISVVEYLHKEKNIIHRDLKAENVLLDRNYN------------IRLIDFGLSNSFSLD----
. .| .| |||. ..|     | |. |.|.|.|...  .||| .||||||.| .|.|.. .       . . |||.. ... |  
YCNGGDLEQYIKKNKKLPEDTEEKKRLSEQEAIQFFKQILNGFKELHK-HNIIHRDIKPQNILIHNGQPKTDSKKVHPNGVLKIADFGFAKHVDNDNMEQ

HLNLETA-----CGSPGYLPPEMIK----GQTHTTA-ADIWSLGVLLYCIVVGHLPFEDPQIPKIL-----DK----------IVKTNPFYP-----RTL
 ... .   ||.| | |. ..  .. .... .||||||...| ...| ||. . . .    .      | |... .|   ..
QMMMTCVNEKRLCGTPLYMAPQILQGQGEQKPYYDYKCDIWSLGCIFYEMLYGKPPFYAW-FNDQYLQIIQKLINNPPPWPQQIKKQPLQFPKDGNDPQI

SADLSTLLKRMLNKDPDQRITLDEIKQHPWF
| .. |..||| .|...||. .|. .||||
SPECKDLIRRMLQYDEKDRISWEELFNHPWF

Kinase 84270.m00766.AA ULK 12-265 28 1.2e-71 244.35 In-house 1-324 (324) Show / Hide
Range on Protein: 12-265
Range on HMM: 1-324/324
Sequence Identity: 28% (91 aa)

YQFISKVGEGSFA-EVWKGQHIKS---QLKVAIKVINKAKFKEPKHF-------TRFNREVAIMKQIE---HPL--IAQIYQIMEDE--NNHYLIMEFAE
|. . . |.|||. | || ..|.  . .||.|.|.| |... |.     ...|. |||..  ||  | . | . |.  ||.|.|||. .
YCLNHCLGKGSFGVKVYKGRNKKTNTQNQYVACKMIDKKKMNKKKNEQEGQYMWQLLKNEIQIMKKLKELKHPNHHIVKLYDWFETSNHNNIYIIMEYCN

GENLLQYINADGK---------LAEPLARQYFIQLISVVEYLHKEKNIIHRDLKAENVLLDRNYN------------IRLIDFGLSNSFS---LDHLNLE
| .| |||. ..|     | |. |.|.|.|...  .||| .||||||.| .| |. .       . . |||.. ..  ..  . 
GGDLEQYIKKNKKLPETEEKKRLSEQEAIQFFKQICNGFKELHK-HNIIHRDIKPQNILIHNGQPKTDSKKVHPNGVLKIADFGFAKHVDNNNMEQQMCQ

TAC------GSPGYLPPEMIK----GQTHTTA-ADIWSLGVLLYCIVVGHLP----FEDPQIP--KILDK------IVKTNPFYPR------TLSADLST
|..   |.| | |. ..  .. .... .||||||...| .. | |  |.| ..  | ...   ..|..|. ..    .| .. 
TCVNEKRIKGTPLYMAPQILQGQGEQKPYYDYKCDIWSLGCIFYEMLYGKYPFFSWFNDQYLYIQKLINNGKEQQIYIKNQPIQFPKPPKDPKISPECKD

LLKRMLNKDPDQRITLDEIKQHPWF
|..||| .|...||. .|| .||||
LIRRMLQYDEKDRISWEEIFNHPWF

Kinase 84270.m00766.AA Pkinase_Tyr 12-158 32 2.1e-21 73.09 Pfam 1-158 (270) Show / Hide
Range on Protein: 12-158
Range on HMM: 1-158/270
Sequence Identity: 32% (52 aa)

YQFISKVGEGSFAEVWKGQHI----KSQLKVAIKVINKAKFKEPK-HFTRFNREVAIMKQI-EHPLIAQIYQIME-DENN--HYLIMEFAEGENLLQYIN
 .|. | |||.| ||.||    . ...||.|.. | . ..   | ||..||||. || | . | .  ..  .|..||.... .|| | 
ITFGKKLGEGAFGEVYKGTWKGDPDNTKIPVAVKML-KEGAMHEQNCREDFMREAKIMKQLGHHPNIVRLYGVCTDQGEPNQIYIVMEYMPHGDLLDYLR

A----DGKLAEPLARQYFIQLISVVEYLHKEKNIIHRDLKAENVLLDRNYNIRLIDFGLS
.  ...| .  |. .| . |||. .||.||||| | |.|...| .. ||||.
KHREDKQPLTMKDLLQMCWQIAKGMEYLE-SKNCIHRDLAARNCLVTENNVVKICDFGLA

Kinase 84270.m00766.AA TyrKc 12-265 24 7.8e-17 49.47 SMART 1-280 (280) Show / Hide
Range on Protein: 12-265
Range on HMM: 1-280/280
Sequence Identity: 24% (73 aa)

YQFISKVGEGSFAEVWKGQHIKSQLKVAIKVINKAKFKEPKHFTRFNREVAIMKQI--EHPLIAQIYQIMEDE-------NNHYLIMEFAEGENLLQYI-
 ... | ||| | ||.||. .  ..||.|.... .     | || ||... .|| | ..| . ..     ....||.... .|..|. 
ITLGKKLGEGAFGEVYKGTWK---IQVAVKMLKEDA------REDFMREARIMCKLGGHHPNIVRLYGVCTQQGRNFMYIEPLMIVMEYMPHGDLKDYLR

NADGKLAEPLARQYFIQLISVVEYLHKEKNIIHRDLKAENVLLDRNYNIRLIDFGLSNSFSLDHLNL--------ETAC----GSPG-----YLPPEMIK
. .|| .  .. .| . ||||. |.||||| | |.|...|. .. ||||  | |. .         |. .   ..|| |.
KHRPKLCMKDLLSFCWQIACGMEYLHSK-NCIHRDLAARNCLVGENHTVKISDFGL----SRDIYDDDQQGESKDYYRKKEHKGGKTMLPIRWMAPECIN

GQTHTTAADIWSLGVLLYCIV-VGHLPFED-----PQIPKILDKIVKT--NPFYPR-------TLSADLSTLLKRMLNKDPDQRITLDEIKQHPWF
 . ||. |.|| ||... |  | | ..     .. .. .  | |    . .... .. |. . ||..| | || | |
YGKFTTKSDVWSFGVCMWEIFTYGQQPYPGMIQQMMSNQEVIEYVKQGYRMPQPPNDYPMSFVCCPDEMYQIMKQCWHEDPEDRPTFSEI--HECF

Kinase 84270.m00766.AA Pkinase_Tyr 178-202 44 0.03128 8.18 Pfam 181-205 (270) Show / Hide
Range on Protein: 178-202
Range on HMM: 181-205/270
Sequence Identity: 44% (11 aa)

LPPEMIKGQTHTTAADIWSLGVLLY
..|| |.  ||. |.|| |||..
MAPECINYGKFTTKSDVWSFGVLMW

UBA_CAMKL 84270.m00766.AA UBA_CAMKL 298-335 19 4e-06 20.39 In-house 1-41 (41) Show / Hide
Range on Protein: 298-335
Range on HMM: 1-41/41
Sequence Identity: 19% (8 aa)

NEDVCQKMKEE--GFNSDGMENRLLTREF-DEESAIYLMMA
.|.. | |..  ||. . ... |. . . ....|.|. ..
DEEIIQEMCKMWHGFDREEIIESLRNNKYHNHITATYYLLL