86485.m00466

Species: T.vaginalis
Alias: TvagK0053, 86485.m00466
External Links:
Annotation:

Classification

Group: CAMK
Family: CAMKL
Subfamily: CAMKL-Tvag1

Sequence

Name Sequence Type Origin Length Description Download
86485.m00466.AA Protein None 367 None Fasta, JSON
86485.m00466.kin_dom Protein Kinase Domain None 253 None Fasta, JSON

Protein domain

Protein domains of 86485.m00466.AA. The domains are annotated by HMM profiles from Pfam and SMART, as well as in-house data which includes HMMs of each individual kinase group, family and subfamily. Here is domain list in details, including sequence identity, significance and alignment. In particular, you can find can find the best hit kinase group/family/subfamily, which is helpful to understand the relationship between kinases.Kinase domain and best hit kinase group/family/subfamily are highlighted in red and blue. Visualized by pviz.

Usage: Zoom in selected region by dragging mouse and zoom out by double-clicking.

Domain Protein name Domain Name Range Identity (%) Significance Score Profile Source Profile Range (length) Alignment
Kinase 86485.m00466.AA CAMK 16-263 21 6.9e-98 316.0 In-house 1-425 (425) Show / Hide
Range on Protein: 16-263
Range on HMM: 1-425/425
Sequence Identity: 21% (93 aa)

HIGSGEFSDVYKVTSTKTG------------ENYACKVVYKNREG-------------------------HIHCRYDFKNEVRIMKY-------INSPYI
 .|.| |. |.... ..|.      . .|.|.. |..               . | ...|..|||    .. | |
TLGRGSFGKVKLCIHKNTTGKERVHHIYTNGQKVAIKIIDKKKLKDKQNQDYSNCYKIDKSKCKHRYCWRRPKDRKNVRREIEIMKKLQGIGNKLDHPNI

VQLYEIYED-------------------NTNYYIIM---EYCAGG----TLFNMLVKGHG---------------TNNEQAREIFYQILVGLSHIHGMKI
..|||.|||          ....|..|  ||| ||   ||...|. .        . ..|| .| ||. .. ..| ..|
IKLYEVYEDPHYFKNTNDYETSKQVFTKDKHMYMVMEIMEYCSGGELFDDLFDYIVEHGCYGEEFDQFDIVERGRFTEREARRYFRQICSAVHYCHSHNI

AHLDIKPENIFLDEC-----------------NNVKIGDFGISAYFEE------------------------NELTNLTCGTKYYVS-PECISG------
.|.|.||||| ||.         ||.|| ||| ...|..            ... . ||| .|.. || ..|   
VHRDLKPENILLDDNNDDSDPVEHDEIFDWNNNNIKIIDFGFANKFDPGENNFMCSDYKGGEMHNQWTTPTEGQKMKTFCGTPEYMAAPEVLNGKGHCNM

-------NEYNPFISDMWSLGVVLYSMVTGTLPWKRA-------------DKEGLLKMIRNGEFT-IPLTVIP-----------------------EIKE
    ..| .. .||||.||.|| |..|..|.        . . |...|..|... .| . |            | | 
QNATDEEKPYYGPKCDMWSCGVILYIMLCGYPPFYGDCDNEICEDEWIGMNDYELFEKIMKGKYDFPPPYFSPISCNYGPEWWDDISDEFHHFVSQECKD

VIQGLLEIDPENRWNIEDCLNSRWL
 |...|. |||.|..||.||| |.
LIRKMLQVDPEKRMTIEQCLNHPWM

S_TKc 86485.m00466.AA S_TKc 11-263 31 2.9e-89 303.76 SMART 1-231 (231) Show / Hide
Range on Protein: 11-263
Range on HMM: 1-231/231
Sequence Identity: 31% (84 aa)

YRFIEHIGSGEFSDVYKVTSTKTGENYACKVVYKNREGHIHCRYDFKNEVRIMKYINSPYIVQLYEIYEDNTNYYIIMEYCAG--GTLFNMLVKGHG---
|.....||.| |. |||.. .|||. .|.|..      ....|..|.| . |.||.||....| ...|..|||| | |.|| ...| .  
YEILRKIGKGAFGKVYKCRHKKTGRIVAIKIIK----------EHIRREIQILKK-HHPNIVKLYDVFQD-DHLYMVMEYCDGDLGDLFDYIKKRGRHGL

---TNNEQAREIFYQILVGLSHIHGMKIAHLDIKPENIFLDECNNVKIGDFGISAYFEENELTNLTCGTKYYVSPECISGNEYNPFISDMWSLGVVLYSM
  . .|| ..|||. .| ..| ..| | |.|||||.||| ..||.|||... .   . ||| .|..|| .  |... .|.||.|..|| |
RFPFPE-HARFYMYQICCALEYCHSHGIIHRDLKPENILLDE--HIKICDFGLARQL------TTFCGTPWYMAPEVL---GYGKCKCDWWSCGCILYEM

VTGTLPWKRADKEGLLKMIRNGEFTIPLTVIPEIKEVIQGLLEIDPENRWNIEDCLN-------SRWL
..| |.  . . ..|.|.      || |. |...|. |||.|. . ..|.     |.
LCGYPPFP--QMQMMFKKIG----------SPEAKDFIRKCLQKDPEKRPTA-EALQDEWDIKCHPWF

Kinase 86485.m00466.AA CAMKL 11-263 30 1.8e-85 272.71 In-house 1-297 (297) Show / Hide
Range on Protein: 11-263
Range on HMM: 1-297/297
Sequence Identity: 30% (92 aa)

YRFIEHIGSGEFSDVYKVTSTKT-GENYACKVVYKNREGHIHCRYDF------------KNEVRIMKYIN---SPYIVQLYEIYEDNTN------YYIIM
||... .| | |. |  | ..| || .| |.. |..  . . .       . |..||| .|  | |..|||..|. ..   .|..|
YRIGKTLGKGSFGKVKLATHIRTTGEKVAIKIIDKKKIWNDPWMKKNKCGQKHESDMRIRREIQIMKMLNIGKHPNIIKLYEVIETPEHDIETKKIYLVM

EYCAGGT--LFNMLV-KGH---GTNNEQAREIFYQILVGLSHIHGMKIAHLDIKPENIFLDECN--NVKIGDFGISAYFEE-----NELTNLTCGTKYYV
||| ||  ||...| .||    ..|| .| ||. .....| ..|.| ||||||| ||| . |.|| ||| |.....   ... . ||. | 
EYCSGGEMDLFDYIVKHGHRRGRMPEHEARRYFRQIVSAVNYCHSHGIVHRDIKPENILLDENGNNNIKIIDFGFSNMYRPCIFGPGQKLKTFCGSPPYM

SPECISG--NEYNPFISDMWSLGVVLYSMVTGTLPWKRA--------DKEGLLKMIRNGEFTIPLTVIP-EIKEVIQGLLEIDPENRWNIEDCLNSRWL
.|| ..|  .|. . |.||.||.|| ||.|.||.. .    .. |...|. | . .| . . . . |...|. .|| | .|.. .| .|.
APEIFQGNNKPYDGPKVDIWSCGVILYAMVCGYLPFDDDTYNKQGKDNI-YLYWKIMCG-YYPPIWYHVSDCRDLIRKMLQVNPEKRPTIHQIMNHPWM

Pkinase 86485.m00466.AA Pkinase 11-263 30 1e-81 282.58 Pfam 1-293 (293) Show / Hide
Range on Protein: 11-263
Range on HMM: 1-293/293
Sequence Identity: 30% (90 aa)

YRFIEHIGSGEFSDVYKVTSTKTGENYACKVVYKNREGHIHCRYDFK-NEVRIMKYINSPYIVQLYEIYEDNTNYYIIMEYCAGG----TLFNMLV--KG
|.... |||| |. ||| . .||. .|.|.. | .| . ...... .|..||| .|.|.||.||...||....|..|||| ||   || ..  ..
YHIGRKIGSGSFGCVYKCHHKGTGKIVAVKIIKKRHEKSWKDQTHRRLSEIQIMKRLNHPNIVRLYDWFEDKDHIYMVMEYCEGGLYVMDLFDYISTWRH

HGT--NNEQAREIFYQILVGLSHIHGMKIAHLDIKPENIFLDECNNV----KIGDFGISAY--FEENELTNLTCGTKYYVSPECISGNEYNPFISDMWSL
 .   .... ..|||| || ..| |.| | |.|||||..|. ...  ||.|||...   |. .. ||| .|..|| | |..| . .||||.
GCFYFSEWECKFYMYQILRGLEYCHSMGIIHRDLKPENILIDNNGHIDACVKICDFGLAKQFDY-NNS-MTTFCGTPWYMAPEVIRGGQYYGPKVDMWSC

GVVLYSMVTGTLPWKRA------DKEGLLKMIRNGEFTIPLTVI---------------------PEIKEVIQGLLEIDPENRWNIEDCLNSRWL
|..|| |..| .|.. .   |. ....|. ... .             .| |..| ..|. ||. |...|..|.. |.
GCILYEMLCGRPPFPGHCWHDNHDQMQMICRIMGPPLHFDWPWWCSISYFFFRHWHFHWTFHNWSEECKDFIKWCLCKDPKKRPTAEQILQHPWF

Kinase 86485.m00466.AA Ciliate-E2a 11-263 31 2e-74 218.46 In-house 1-275 (275) Show / Hide
Range on Protein: 11-263
Range on HMM: 1-275/275
Sequence Identity: 31% (88 aa)

YRFIEHIGSGEFSDVYKVTSTKTGENYACKVVYKNREGHIH-CRYDFKNEVRIMKYINSPYIVQLYEIYEDNTNYYIIMEYCAGGTLFNMLVKGHGTNNE
|.|| ||.| | ||... .||...| |.. | .  .. . |.||. ||. .. | | .|||.|||..|||..|||| ||.|.. ... . . |
YKFIKKIGKGNFGSVYLAQHKQTGKQFAMKKFIK-KMYQQKKGKEYFMNEINIMRQLDHPNIIKLYEVYEDENNYYLVMEYCEGGELYDKIKQCKRFFEE

--QAREIFYQIL-VGLSHIHGMKIAHLDIKPENIFLD---ECN----NVKIGDFGISAYF--EENELTNLTCGTKYYVS------PECISGNEYNPFISD
 ....| |.| ||...| .| | |.|||||...   .  ..|| ||| . ..  |..   ||| .||    .| .... |   |
IQEICDIMQQLLWQGLHYMHQRNIMHRDLKPENILFKNCSKNSIQNSDIKIIDFGLATFIDKDEKKYMFQKCGTPGYVAPEVLNNKEVLKHKQYD-TKCD

MWSLGVVLYSMVTGTLPWKRADKEGLLKMIRNGE--FTIPL---TVIPEIKEVIQGLLEIDPENRWNIEDCLNSRWL
|||.||..| ...|..| | . . |..... . | .|   . | | ....|| ||..| .....||. | 
MWSCGVIFYILLCGKPPFKGKTYNEILQQNKKCKIDFNCPECWEKCSKECKDLMKKMLEKDPKKRITAQQALNHPWF

Kinase 86485.m00466.AA Ciliate-E2 11-263 23 6.1e-74 251.97 In-house 1-365 (365) Show / Hide
Range on Protein: 11-263
Range on HMM: 1-365/365
Sequence Identity: 23% (87 aa)

YRFIEHIGSGEFSDVYKVTSTKTGENYA--------------------CKVVYKNREGHIHCRYDFKNEVR-------------IMKYINSPYIVQLYEI
| ||. ||.| |..|||.. |.....|           . . ... |   ... |       |.. .|.|.|...|| 
YKFIKKIGQGNFGSVYKCKVWKVQKQFAIKIIDQKQQRQQMQEKVKIKIYAMKIMKKNQIEQIKQEIHIMREINCFYKKINEKNILEQLNHPNIIKMYEC

YE--DNTNYYIIMEYCAGGTLFNMLV--KGHGTNN---------EQAREIFYQILV---------------GLSHIHGMK-IAHLDIKPENIFLDECNNV
.. |..|.|..|||| ||.|| .  |  ...     .....|..|||        .| ..| . | | |||||||..   .
FQEKDDNNIYLVMEYCQGGDLFDYIKNNKKKRNHEIEKDKYFTEKEIKYIMKQILQGFKTKAEFYIACIILALEYLHSKNNIIHRDIKPENILF-----I

KIGDFGISAYFEEN--------------------------------ELTNLTCGTKYYVSPECISGNEY--------NPFISDMWSLGVVLYSMVTGTLP
|| |||.| .. ..                ...| .||| .|..|| ..| .|     . .|.|||||.|| |..| .|
KIIDFGLSKKYDDDNQNRTHKQQCKWYMFKNDTSRTPGYMDQIIQQNMFNTICGTPGYMAPEILNGKKYDNQQKQKGYDYKCDIWSLGVILYEMLFGKPP

WKRADKEGLLKMIRNGEFTIP------------------LTVIPEIKEVIQG----LLEIDPENRWN-IEDCLNSRWL
.    .. | .... .|         . . .| | |.   .|. |||.| . .|..|| |.
F--------QQQIKQCKIDFPCPEWQKDTQCIQCKWKSWKKWSQECKDLIKKFGKRMLQKDPEKRITGWEQILNHPWF

Kinase 86485.m00466.AA MARK 11-263 35 9.5e-73 237.16 In-house 1-262 (262) Show / Hide
Range on Protein: 11-263
Range on HMM: 1-262/262
Sequence Identity: 35% (92 aa)

YRFIEHIGSGEFSDVYKVTSTKTGENYACKVVYKNREGHIHCRYDFKNEVRIMKYINSPYIVQLYEIYE--DNTN-YYIIMEYCAGGTLFNMLVKG--HG
|... || | .. |.......||...| |.. |..  . . .. |..||| .. |.|..|... | .... |.||||. || |.. ...  . 
YKMLKTIGHGSYAKVKLACHKHTGRKVAIKIYEKFKLNDPQWMKNVMREIEIMKKLDHPNIIKLFHVIEQDTEQHQIYLIMEYASGGELYDYIKAHPNGR

TNNEQAREIFYQILVGLSHIHGMKIAHLDIKPENIFLDECN--NVKIGDFGISAYFEENELTNLTCGTKYYVSPECISGNEYNPFISDMWSLGVVLYSMV
  | || || ||. ... | . |.| ||||||| .|| . |.|| ||| |. ...... | |||. | .|| ... .|. . |.|||||||| ||
LHEEEARRIFRQIVSAVNYCHSKNIVHRDIKPENILIDENGNHNIKIIDFGFSICIPPGQKLNTFCGTPPYMAPEIFLKKPYDGPKVDIWSLGVVLYFMV

TGTLPWK--RADKEGLLKMIRNGEFTIPLTVIPEIKEVIQGLLEIDPENRWNIEDCLNSRWL
.|..|..  .| . | | |..|...|| | .|.. || || ..|| | ||.... .|.
CGYFPFDGDTQDYKELYKKILRGKYDIPCHVSKECRNLIQRLLTVNPEERPTIEEIMKHPWM

Kinase 86485.m00466.AA AMPK 11-263 37 3.1e-71 210.73 In-house 1-254 (254) Show / Hide
Range on Protein: 11-263
Range on HMM: 1-254/254
Sequence Identity: 37% (96 aa)

YRFIEHIGSGEFSDVYKVTSTKTGENYACKVVYKNREGHIHCRYDFKNEVRIMKYINSPYIVQLYEIY-EDNTNYYIIMEYCAGGTLFNMLVKGHGTNNE
|  . || | | |  | . ||| | |. | .     ..|..|.| .. | |.||||. | .| ...||| .|| ||  ||  . .
YIIGKTIGEGTFGKVKMGTHILTGEKVAIKILNKQKIKDQDMVERIQREIHILKLFRHPHIIQLYEVIIETPTDIFMVMEYVSGGELFDYIVKHGRLQER

QAREIFYQILVGLSHIHGMKIAHLDIKPENIFLDECNNVKIGDFGISAYFEENELTNLTCGTKYYVSPECISGNEYNPFISDMWSLGVVLYSMVTGTLPW
.|. | ||. |.. .| .|.| | ||||. ||. .|.|| ||| | . ...|.  ||  | .|| ||| |.  | || ||.|| |. |.|| 
EACRFFQQIISGVEYCHRHMIVHRDLKPENLLLDHNKNIKIVDFGLSNMMKDGEFLKTACGSPCYAAPEMISGKLYCGPEVDIWSCGVILYAMLCGYLPF

KRADKEGLLKMIRNGEFTIPLTVIPEIKEVIQGLLEIDPENRWNIEDCLNSRWL
  .  | | |.|||..|| . ||.|. |...|. ||..| .|.| |. |.
DDENTPTLYKKIKNGEYYIPKFLSPEAKDLIKHMLQVDPMKRITIHDIRNHPWF

Kinase 86485.m00466.AA Ciliate-E2-Unclassified 11-263 25 4e-65 222.68 In-house 1-352 (352) Show / Hide
Range on Protein: 11-263
Range on HMM: 1-352/352
Sequence Identity: 25% (91 aa)

YRFIEHIGSGEFSDVYKVTSTKTGENY-----ACKVVYKN-----------REGHIHCRYDFKNEVR--------IMKYINSPYIVQLYEIYEDNTNYYI
|..|. ||.| |..|||.  |.. |   ..|. ..      .| .. ..  . .|    |.. ...|.|| .... .| | ||
YKIIKQIGQGGFGKVYKCQHKKQK-QYYAMKYMKKIQIYKQKQIMNKDEIMNEMKEMNNKKK-YHQRKYNKIMQQILLNHPHPFIVKMFYCFQDKQNIYI

IMEYCAGGTLFNMLVKGHG-----------------TNNEQAR-----EIFYQILVGLSHIHGMK-IAHLDIKPENIFLDECN---NVKIGDFGISAYFE
.|||| ||.|.... | ..          .||.   .|.|||.||...| . | | |||||||..|. .  ..|| ||||| . .
VMEYCEGGDLWQYIKKRKKQKQKGNDLFHNMKQRKIFTEQQAKYKKAKFYFAQILQGLEYLHHKNNIIHRDIKPENILFDNNGKNYYIKIIDFGISKKYQ

EN----------------ELTNLTCGTKYYV----SPECISGNEYNP---FISDMWSLGVVLYSMVTGTLPWKRADKEG----------------LLKMI
.|        .... .||| .|   .||.. |..|.  . .|.|||||.|| |..|..| . ..|         |.. |
QNNNCDTNQQQKMQIWKQQMMWTFCGTPNYMPQYTAPEVLQGQNYDHSKAYKCDIWSLGVILYEMLFGYYPFYDNNCEQHQQLITQWINNAYRKQLYQNI

RNGEFTIPL--------TVIPEIKEVIQ----GLLEIDPENRWNIEDCLNSRWL
 .... .|     .. || |. |.   .|. .|..| ..|. || |.
KQKNIQFPKFPWQQIPKHWSPEAKDFINDLLQKMLKKNPNKRITFEQILNHPWF

Kinase 86485.m00466.AA ULK 11-263 27 2.4e-64 220.08 In-house 1-324 (324) Show / Hide
Range on Protein: 11-263
Range on HMM: 1-324/324
Sequence Identity: 27% (88 aa)

YRFIEHIGSGEFS-DVYKVTSTKT---GENYACKVVYKNREGHI-HCRY------DFKNEVRIMKYIN---SPY--IVQLYEIYEDN--TNYYIIMEYCA
| .. .|.| |  ||| . ||  .. .|||.. |.  . . ..    .|||..||| ..  .|. ||.||...|.  .|.||||||| 
YCLNHCLGKGSFGVKVYKGRNKKTNTQNQYVACKMIDKKKMNKKKNEQEGQYMWQLLKNEIQIMKKLKELKHPNHHIVKLYDWFETSNHNNIYIIMEYCN

GGTLFNMLVKGHG---------TNNEQAREIFYQILVGLSHIHGMKIAHLDIKPENIFLDECNN------------VKIGDFGISAYFEEN----ELTNL
||.|.. . | ..     . ..|...|.||. |. ..| ..| | ||||.|| . . .       .||.||| . ...|   .. 
GGDLEQYIKKNKKLPETEEKKRLSEQEAIQFFKQICNGFKELHKHNIIHRDIKPQNILIHNGQPKTDSKKVHPNGVLKIADFGFAKHVDNNNMEQQMCQT

TC------GTKYYVSPECISGN----EYNPFISDMWSLGVVLYSMVTGTLP---WKRADKE----GLLKM-------IRNGEFTIPL-----TVIPEIKE
..   || .| .|. ..|.  .|. . .|.||||...| |..| |  |  | .   |...    |.| . .|.   . ||.|.
CVNEKRIKGTPLYMAPQILQGQGEQKPYYDYKCDIWSLGCIFYEMLYGKYPFFSW-FNDQYLYIQKLINNGKEQQIYIKNQPIQFPKPPKDPKISPECKD

VIQGLLEIDPENRWNIEDCLNSRWL
 |...|..|.. | ..|. .| |.
LIRRMLQYDEKDRISWEEIFNHPWF

Kinase 86485.m00466.AA ULK 11-263 26 4.5e-64 219.19 In-house 1-329 (329) Show / Hide
Range on Protein: 11-263
Range on HMM: 1-329/329
Sequence Identity: 26% (87 aa)

YRFIEHIGSGEFSDVYKVTSTKT----GENYACKVVYKNREGHIHCRYD-------FKNEVRIMKYIN----SPY----IVQLYEIYEDN--TNYYIIME
| .. .|.| | ||| . ||  .| .|||.. |. . .  ..    .|||..||| ..  ...  ||.||...|.  .|.|||||
YCLNHCLGKGSFGKVYKGRNKKTKDYVNEKVACKMIDKQKMNQKNNEQEGQYMWQLLKNEIKIMKKLKSPNRHKNHHPNIVKLYDWFETSNHNNIYIIME

YCAGGTLFNMLVKGHG----------TNNEQAREIFYQILVGLSHIHGMKIAHLDIKPENIFLDECNN------------VKIGDFGISAYFEEN----E
|| ||.|.. . | ..      . ..|...|.||| |. ..| ..| | ||||.|| ... .       .||.||| . ....  .
YCNGGDLEQYIKKNKKLPEDTEEKKRLSEQEAIQFFKQILNGFKELHKHNIIHRDIKPQNILIHNGQPKTDSKKVHPNGVLKIADFGFAKHVDNDNMEQQ

LTNLTC------GTKYYVSPECISGN----EYNPFISDMWSLGVVLYSMVTGTLP---WKRADKE-----GLLKM-------IRNGEFTIP-----LTVI
.. .    || .| .|. ..|.  .|. . .|.||||...| |..| |  |  |    |..    |.. . .|   .. 
MMMTCVNEKRLCGTPLYMAPQILQGQGEQKPYYDYKCDIWSLGCIFYEMLYGKPPFYAW-FNDQYLQIIQKLINNPPPWPQQIKKQPLQFPKDGNDPQIS

PEIKEVIQGLLEIDPENRWNIEDCLNSRWL
||.|. |...|..|.. | ..|. .| |.
PECKDLIRRMLQYDEKDRISWEELFNHPWF

Kinase 86485.m00466.AA CAMK-Unique 11-263 22 4.6e-64 210.3 In-house 1-363 (363) Show / Hide
Range on Protein: 11-263
Range on HMM: 1-363/363
Sequence Identity: 22% (81 aa)

YRFIEHIGSGEFSDVYKVTSTKTGENYACKVVYKNREGHIHCRY-----------------DFKNEVRIMKYINSPYIVQLYEI----YEDNT-------
|.... ||.|.|. ||... .|| .|||.| | . | .           .|.|..|.| . | |..||..  ..| .    
YKMHRIIGHGNFGHVYECMDRETGKKWACKMVKKQTHGNKKQKQQRNFDLRYKITEKRRDMKLKREHQIWKMVDHPNIIKLYDWNNPIFCDRKYPLCDLI

--------NYYIIMEYCAGGTLFNMLVKG-------------------HGTNNE---QAREIFYQILVGLSHIHGMKIAHLDIKPENIFLDE--------
    ..||.|||| ||.|| ..|.          | .|  ... |. ..| ... | .| | |.|.||| . .    
IKTPRALPYMYIVMEYCQGGDLFDWIQKWDEFYFNFIIKFDFNILKRCQGHFSERCWDTCFIMQCLLSAVAYMHSQDIVHRDLKLENIMVCYSFKDNNHH

--------CNNVKIGDFGISAYFEENELTN---LTCGTKYYVSP--------------ECISGNEYNPFIS---DMWSLGVVLYSMVTGTLPWKRADKE-
    ....|. |||.......|.    .||| .|..|       | | . |  |  | |||||..|.| .| .|  .... 
RDFPYDWSNWHIKLCDFGLCCHYNHNKMCHMMQTMCGTPCYMAPEIVFCKNYQEMTRDEVINMQCYDQQCSPASDIWSLGVIMYYMLCGCPPFDCECEDR

-------GLLKMIRNGEF-TIPL-----T--VIPEIKEVIQGLLEIDPENRWNIEDCLNSRWL
    .... |. |.. . .   . . .| | ........|| ||... | . |.
DYENHDKEIFECICKGDYCNFDWKMWHGPDYISQEAKDFVKCCMTVDPDHRWSAKELLEHQWI

Kinase 86485.m00466.AA TyrKc 11-263 22 2.1e-15 26.42 SMART 1-280 (280) Show / Hide
Range on Protein: 11-263
Range on HMM: 1-280/280
Sequence Identity: 22% (65 aa)

YRFIEHIGSGEFSDVYKVTSTKTGENYACKVVYKNREGHIHCRYDFKNEVRIMKYI--NSPYIVQLYEIYEDN-------TNYYIIMEYCAGGTLFNMLV
 .... .|.|.| ||| | .  .. | |.. ..    | || .| |||. . . | ||.|| . .     ..|.|||...| | . | 
ITLGKKLGEGAFGEVYKGTWK---IQVAVKMLKEDA------REDFMREARIMCKLGGHHPNIVRLYGVCTQQGRNFMYIEPLMIVMEYMPHGDLKDYLR

KGHG-TNNEQAREIFYQILVGLSHIHGMKIAHLDIKPENIFLDECNNVKIGDFGISAYFEEN-------ELTNLTC--GTK-----YYVSPECISGNEYN
| .. .... .. .|| | ...| ... | |.  |. ..| . |||.||| | . ..    .  .  |.|    .|||| ....
KHRPKLCMKDLLSFCWQIACGMEYLHSKNCIHRDLAARNCLVGENHTVKISDFGLSRDIYDDDQQGESKDYYRKKEHKGGKTMLPIRWMAPECINYGKFT

PFISDMWSLGVVLYSMVT-GTLPWKR-----ADKEGLLKMIRNGEFTIPLTV---------IPEIKEVIQGLLEIDPENRWNIEDCLNSRWL
. || || ||... . | | |.    . . ... ...|.  .       .|. ....  . |||.| . ...  . .
TK-SDVWSFGVCMWEIFTYGQQPYPGMIQQMMSNQEVIEYVKQGYRMPQPPNDYPMSFVCCPDEMYQIMKQCWHEDPEDRPTFSEI--HECF

Kinase 86485.m00466.AA Pkinase_Tyr 11-156 30 6.8e-12 40.91 Pfam 1-158 (270) Show / Hide
Range on Protein: 11-156
Range on HMM: 1-158/270
Sequence Identity: 30% (49 aa)

YRFIEHIGSGEFSDVYKVTST----KTGENYACKVVYKNREGHIH-CRYDFKNEVRIMKYI-NSPYIVQLYEIYE-DNTN--YYIIMEYCAGGTLFNMLV
 .|.. .|.|.| .||| | .  .|.  | |.. |.  | . || || .|..||| . . | ||.|| .  .   .||.|||...| | . | 
ITFGKKLGEGAFGEVYKGTWKGDPDNTKIPVAVKML-KEGAMHEQNCREDFMREAKIMKQLGHHPNIVRLYGVCTDQGEPNQIYIVMEYMPHGDLLDYLR

K----GHGTNNEQAREIFYQILVGLSHIHGMKIAHLDIKPENIFLDECNNVKIGDFGIS
|  .. . .. .. .|| |... . ... | |.  |. ..| | |||.||| .
KHREDKQPLTMKDLLQMCWQIAKGMEYLESKNCIHRDLAARNCLVTENNVVKICDFGLA

Kinase 86485.m00466.AA Pkinase_Tyr 176-225 30 1.823616 2.2 Pfam 182-233 (270) Show / Hide
Range on Protein: 176-225
Range on HMM: 182-233/270
Sequence Identity: 30% (16 aa)

SPECISGNEYNPFISDMWSLGVVLYSMVT-GTLP-WKRADKEGLLKMI-RNGE
.||||. ....  || || ||... ..| | | .. . | ....| ..|.
APECINYGKFT-TKSDVWSFGVLMWEIFTYGEQPTYPGMSNEEVYEYIYEDGY