VACAMKL

Species: Mouse
Alias: VACAMKL, BC017634
External Links: MGI , Entrez Gene , Refseq cDNA , Refseq Protein , Phosphosite , iHOP
Annotation:

Classification

Group: CAMK
Family: CAMK-Unique

Sequence

Name Sequence Type Origin Length Description Download
VACAMKL.kin_dom Protein Kinase Domain Sugen global kinase HMM prediction 263 Kinase domain by global Sugen HMM Fasta, JSON
VACAMKL.AA Protein Sugen 512 None Fasta, JSON
VACAMKL.NA RNA Sugen 3031 None Fasta, JSON

Protein domain

Protein domains of VACAMKL.AA. The domains are annotated by HMM profiles from Pfam and SMART, as well as in-house data which includes HMMs of each individual kinase group, family and subfamily. Here is domain list in details, including sequence identity, significance and alignment. In particular, you can find can find the best hit kinase group/family/subfamily, which is helpful to understand the relationship between kinases.Kinase domain and best hit kinase group/family/subfamily are highlighted in red and blue. Visualized by pviz.

Usage: Zoom in selected region by dragging mouse and zoom out by double-clicking.

Domain Protein name Domain Name Range Identity (%) Significance Score Profile Source Profile Range (length) Alignment
Kinase VACAMKL.AA CAMK-Unique 24-286 33 2.5e-150 499.61 In-house 1-363 (363) Show / Hide
Range on Protein: 24-286
Range on HMM: 1-363/363
Sequence Identity: 33% (120 aa)

YDLGQVIKTEEFCEIFRAKDKTTGKLHTCKKFQK-RDGRKVRKA------------------AKNEIGILKMVKHPNILQLVDV----FVTRK-------
|.....|....|.......|..|||...||...| ..|.|..|.         .|.|..|.|||.||||..|.|.  |..||    
YKMHRIIGHGNFGHVYECMDRETGKKWACKMVKKQTHGNKKQKQQRNFDLRYKITEKRRDMKLKREHQIWKMVDHPNIIKLYDWNNPIFCDRKYPLCDLI

--------EYFIFLELATGREVFDWILD--------------------QGYYSE--RDTSNVVRQVLEAVAYLHSLKIVHRNLKLENLVYYNRLK-----
    ...|..|...|...||||..          ||..|| .||.......|.||||.||..||||.|||||.......|   
IKTPRALPYMYIVMEYCQGGDLFDWIQKWDEFYFNFIIKFDFNILKRCQGHFSERCWDTCFIMQCLLSAVAYMHSQDIVHRDLKLENIMVCYSFKDNNHH

--------NSKIVISDFHLAKLENGLIKEP-----CGTPEYLAP--------------EVVGRQRYGRPV----DCWAIGVIMYILLSGNPPFYEEVEED
    |..|...||.|....|. ....   ||||.|.||       ||...|.|....  |.|..|||||..|.|.|||..|.|..
RDFPYDWSNWHIKLCDFGLCCHYNHNKMCHMMQTMCGTPCYMAPEIVFCKNYQEMTRDEVINMQCYDQQCSPASDIWSLGVIMYYMLCGCPPFDCECEDR

DYENHDKNLFRKILAGDY-EFDSPYWDD---ISQAAKDLVTRLMEVEQDQRITAEEAISHEWI
|||||||..|..|..||| .||...|..  |||.|||.|...|.|..|.|..|.|...|.||
DYENHDKEIFECICKGDYCNFDWKMWHGPDYISQEAKDFVKCCMTVDPDHRWSAKELLEHQWI

Kinase VACAMKL.AA CAMK 29-286 23 5.4e-110 355.74 In-house 1-425 (425) Show / Hide
Range on Protein: 29-286
Range on HMM: 1-425/425
Sequence Identity: 23% (101 aa)

VIKTEEFCEIFRAKDK-TTG-----------KLHTCKKFQKRD---------------------------GRKVRKAAKNEIGILKM-------VKHPNI
.. . |.. .....| |||      .  .|  |.               | || ..|| |.|.    ..||||
TLGRGSFGKVKLCIHKNTTGKERVHHIYTNGQKVAIKIIDKKKLKDKQNQDYSNCYKIDKSKCKHRYCWRRPKDRKNVRREIEIMKKLQGIGNKLDHPNI

LQLVDVFVT-------------------RKEYFIFL---ELATGR----EVFDWILDQ---------------GYYSERDTSNVVRQVLEAVAYLHSLKI
..| .|. .          .|......  |...|   ..||.| ..        |...||... ..||...||.|.||..|
IKLYEVYEDPHYFKNTNDYETSKQVFTKDKHMYMVMEIMEYCSGGELFDDLFDYIVEHGCYGEEFDQFDIVERGRFTEREARRYFRQICSAVHYCHSHNI

VHRNLKLENLVYYNRLKNS--------------KIVISDFHLAKLENG--------------------------LIKEPCGTPEYLA-PEVVGRQR----
||| ||.||. . .. ..|       .| |.|| .|. ..             . |..|||||| | |||. ...  
VHRDLKPENILLDDNNDDSDPVEHDEIFDWNNNNIKIIDFGFANKFDPGENNFMCSDYKGGEMHNQWTTPTEGQKMKTFCGTPEYMAAPEVLNGKGHCNM

----------YGRPVDCWAIGVIMYILLSGNPPFYEEVEEDDYE-----NHDKNLFRKILAGDYEFDSPY------------WDDISQA--------AKD
     ||...|.|..|||.||.|.| ||||.. .....|   ..|..||.||..|.|.|..||      |||||.     .||
QNATDEEKPYYGPKCDMWSCGVILYIMLCGYPPFYGDCDNEICEDEWIGMNDYELFEKIMKGKYDFPPPYFSPISCNYGPEWWDDISDEFHHFVSQECKD

LVTRLMEVEQDQRITAEEAISHEWI
|. ....|. ..|.|.|.. .|.|.
LIRKMLQVDPEKRMTIEQCLNHPWM

Kinase VACAMKL.AA CAMK1 53-286 43 1.6e-108 316.56 In-house 38-276 (276) Show / Hide
Range on Protein: 53-286
Range on HMM: 38-276/276
Sequence Identity: 43% (108 aa)

KKFQKRDGR-KVRKAAKNEIGILKMV---KHPNILQLVDVFVTRKEYFIFLELATGREVFDWILDQGYYSERDTSNVVRQVLEAVAYLHSLKIVHRNLKL
||| | . . | ..| .|||.|.| |  .|||| .. ... . ... . .|| || | || |.. |.|.|.| .....|.|.|| |.||. |||| || 
KKFMKKKDMQK-QEALENEIEIMKKVSKIDHPNIIKFYEWYESDNHFYLVMELVTGGELFDRIVEKGNYTEKDARHIMKQILSAVEYMHSKGIVHRDLKP

ENLVYYNRLKNSKIV--ISDFHLAKLEN-G--LIKEPCGTPEYLAPEVVGR---QRYGRPVDCWAIGVIMYILLSGNPPFYEEVEEDDYENHDKNLFRKI
||| ||.  .|||. |.|| |.| .. . | | .||||.| ||||. .  . |. ..|.| |||| |||| | ||||.    || |..||.||
ENLLYYDKDEDSKIKRSIADFGLSKIFDHDENLMKTACGTPGYVAPEVLECKKDKPYDKACDMWSIGVITYILLCGYPPFYD-------ENVDNELFEKI

LAGDYEFDSPYWDDISQA-AKDLVTRLMEVEQDQRITAEEAISHEWI
. ..|||.||.||.||  |||... ..||. .|.|.|... | ||
KKCEYEFPSPWWDNISDQEAKDFIKHMLEVDPKKRYTCEQCLNHPWI

Kinase VACAMKL.AA PSK 24-286 40 1.2e-87 280.14 In-house 1-258 (258) Show / Hide
Range on Protein: 24-286
Range on HMM: 1-258/258
Sequence Identity: 40% (109 aa)

YDLGQVIKTEEFCEIFRAKDKTTGKLHTCKKFQKRDGRKVRKAAKNEIGILKMVKHPNILQLVDVFVTRKEYFIFLELATGREVFDWILDQGYYSERDTS
||  .| . | . |  ..| .  |  .. | .|.. || ||. |.||.| ||. || |.  .. .|.||| | || | .| ..||| 
YDIKALIGKGSFSRVVRVEHRVTRQPYAIKMVETKC-REGREFCENELNILRRVRHPYIIQLMEVFETQDRVYMVMEMATGGEMFDRIVAKGRFTERDAT

NVVRQVLEAVAYLHSLKIVHRNLKLENLVYYNRLKNSKIVISDFHLA----KLENGLIKEPCGTPEYLAPEVVGRQRYGRPVDCWAIGVIMYILLSGNPP
.| . ||... |||.|.| ||.|| ||| ||  ..|||.| || ||  | .. . |. |||||| |||| | |  || ||.||| |||.|| |
RVLQMVLDGMRYLHALRITHRDLKPENLLYYHPGNESKIMITDFGLAYQRKKSNDWMMKTTCGTPEYIAPEVLLRKPYTQSVDMWAVGVIAYILMSGIMP

FYEEVEEDDYENHDKNLFRKILAGDYEFDSPYWDDISQAAKDLVTRLMEVEQDQRITAEEAISHEWI
|   .||    |.|.|| | | .  .| ..|..||| . .|.|..| .|.|| |. |.|.
F-----DDDCRTR---LYRHILTGKYNYYGQPWPSVSHLAKDFIDKLLEINQGERMTASQAMKHPWV

Kinase VACAMKL.AA S_TKc 24-286 28 2.5e-83 284.08 SMART 1-231 (231) Show / Hide
Range on Protein: 24-286
Range on HMM: 1-231/231
Sequence Identity: 28% (80 aa)

YDLGQVIKTEEFCEIFRAKDKTTGKLHTCKKFQKRDGRKVRKAAKNEIGILKMVKHPNILQLVDVFVTRKEYFIFLELATG--REVFDWILDQGY-----
|.....|  | . .....| ||.. .|.     . ...|| |||. .|||| .| |||.. .......|.. |  ..|| | ..|.   
YEILRKIGKGAFGKVYKCRHKKTGRIVAIKIIK--------EHIRREIQILKK-HHPNIVKLYDVFQD-DHLYMVMEYCDGDLGDLFDYIKKRGRHGLRF

-YSERDTSNVVRQVLEAVAYLHSLKIVHRNLKLENLVYYNRLKNSKIVISDFHLAKLENGLIKEPCGTPEYLAPEVVGRQRYGR-PVDCWAIGVIMYILL
 ..| .. ...|...|..|.||..|.|| || ||.  .   | |.|| ||..   . ||||.|.||||.  ||. ..| |..|.|.|..|
PFPE-HARFYMYQICCALEYCHSHGIIHRDLKPENILLDE-----HIKICDFGLARQL----TTFCGTPWYMAPEVL---GYGKCKCDWWSCGCILYEML

SGNPPFYEEVEEDDYENHDKNLFRKILAGDYEFDSPYWDDISQAAKDLVTRLMEVEQDQRITAEEAIS-------HEWI
.| |||.     ... .|.||.       |. |||.. ...... ..|.|| ||     |.|.
CGYPPFP----------QMQMMFKKIG--------------SPEAKDFIRKCLQKDPEKRPTA-EALQDEWDIKCHPWF

Kinase VACAMKL.AA DCAMKL 24-286 35 3.8e-83 258.44 In-house 1-279 (279) Show / Hide
Range on Protein: 24-286
Range on HMM: 1-279/279
Sequence Identity: 35% (100 aa)

YDLGQVIKTEEFCEIFRAKDKTTG------KL---------HTCKKFQKRDGRKVR---KAAKNEIGILKMVKHPNILQLVDVFVTRKEYFIFLELATGR
|..| .|  | .. .....||   |       | ||. | ||..  .  ||. |.. .|||.| ||.... |...|.. .|...| 
YQIGRIIGDGNFAVVHECRHRETGDHKYAMKIRYQSTLQFSFPSKFFQQIDKRKCKGKEHMIDNEVSIMQKIKHPHIIQLYEHWDTETHYYLVMEYVQGG

EVFDWILDQGYYSERDTSNVVRQVLEAVAYLHSLKIVHRNLKLEN-LVYYNRLKNSKIVISDFHLAKLENG---LIKEPCGTPEYLAPEVVGRQRYGRPV
 || |  . ..||| . .... .| |||.. |||| .|.|| ||. . .  .  || ||. ||  ..  |||| | |||.   || |
DLFDAITENTKFTERDAAIMMTCLCKALKYLHEMNIVHRDIKPENLLVCKHEDGEKSLKLCDFGLACHVNGDFGPLYTVCGTPTYVAPEILMETGYGCKV

DCWAIGVIMYILLSGNPPFYEEVEEDDYENHDKNLFRKILAGDYEFDSPYWDDISQAAKDLVTRLMEVEQDQRITAEEAISHEWI
| ||.||| |||| | ||| .   .|  || .|..|..||..||||.|| .||||......|....| |||. .| |.
DIWAAGVILYILLCGFPPFRSP------DNDQEELFDQIMQGKFEFPMPYWDNISDSAKDLISHMLQVDPEKRYTAEQIMQHPWV

Kinase VACAMKL.AA RAD53 40-286 33 2.1e-74 220.91 In-house 17-305 (305) Show / Hide
Range on Protein: 40-286
Range on HMM: 17-305/305
Sequence Identity: 33% (97 aa)

RAKDKTTGKLHTCKKFQK-------RDGRKVRKAAKNEIGILKMVKHPNILQLVDVFVTR-KEYFIFLELATGREVFDWILDQGY----YSERDTSNVVR
.|..|.|..  | . |    .. .| ..  ||. ||| ..||.| .. |.|.| | |.. |||.|| | |. | ....  ..| .   .
LAYEKKTCQKVAIKIIDKKKFFIRCMHTIKKMDQVMNEVEILKKLNHPCIIRIYDIFDTPQKYYYMVLELMTGGELFNKIVSNKRCQMGFDEDTCKYYFY

QVLEAVAYLHSLKIVHRNLKLENLVYYNRLKNS---------------KIVISDFHLAK-LENG-LIKEPCGTPEYLAPEVVGRQ---------------
| ..|| |||.. |.|| || || . . ..        .| |.|| |.| ...| . | |||| |.||||. .        
QMCDAVKYLHDNGICHRDLKPENILCNHQDEECPQVQLGPWDEDEISFLIKITDFGLSKFVGEGSFMKTMCGTPQYVAPEVITSKGHNCYHENEERQVQV

RYGRPVDCWAIGVIMYILLSGNPPFYEEVEEDDYENHDKNLFRKILA-GDYEFDSPYWDDISQAAKDLVTRLMEVEQDQRITAEEAISHEWI
 |.. |||| .|.| ||.|.| ||| .. .  | | ..|| .|. | |.|..||||.||. ||||. .. |. . |.|..||..| |.
GYTKKVDCWSMGCILYICLCGYPPFSDDYTQ---EMHCMQLFEQIKNQGKYHFPHPYWDRISEEAKDLIKWMLCVDPEKRYTIDEALNHPWM

Kinase VACAMKL.AA MAPKAPK 64-286 33 1.2e-71 220.99 In-house 40-292 (292) Show / Hide
Range on Protein: 64-286
Range on HMM: 40-292/292
Sequence Identity: 33% (84 aa)

RKAAKNEIGILKMVK-HPNILQLVDVFVT----RKEYFIFLELATGREVFDWILD--QGYYSERDTSNVVRQVLEAVAYLHSLKIVHRNLKLENLVYYNR
|. | .| ...... ||||.|..|.|   .| .. .|. | | |. | . .....|| | ..... .||..|||. | || ||.||. . .
RQKARREVELHWHCQGHPNIVQIIDWFENMYQFDKCFYLVMECMEGGELFQHIQQRGHKHFTEREASQIMKDICSAVDFLHSMNIAHRDLKPENILCTDT

LKNSKIVISDFHLAKL-------ENG----LIKEPCGTPEYLAPEVVGRQR----YGRPVDCWAIGVIMYILLSGNPPFYEEVEEDDYENH--------D
 .|. . ..|| .||    . .   . ||.||.| ||||||...  |  | | .||||||.|.| |||| . . |      .
NHNCPVKLCDFGFAKEIHLNHDCTTPITTPELMTPCYTPYYMAPEVVGAFKEAHTYDKSCDMWSLGVIMYIMLCGYPPFYSNCGDEDCSWDRGEACRDCQ

KNLFRKILAGDYEFDSPYWDDISQAAKDLVTRLMEVEQDQRITAEEAISHEWI
. .|..| .| ||| .. |..||..||||. .| .. ||.|.|. ..| ||
NMMFHRIQEGQYEFPDEEWSHISEEAKDLIRKLLRRDPTQRLTIEQVMNHPWI

Kinase VACAMKL.AA Pkinase 39-286 29 5.9e-71 246.83 Pfam 16-293 (293) Show / Hide
Range on Protein: 39-286
Range on HMM: 16-293/293
Sequence Identity: 29% (84 aa)

FRAKDKTTGKLHTCKKFQKRDGRK-VRKAAKN--EIGILKMVKHPNILQLVDVFVTRKEYFIFLELATGR----EVFDWIL--DQGYY--SERDTSNVVR
.....| |||. .|.. ||. .. ..... . || |.|...||||..| |.| ..... . .|.. |   . ||.|  ..| . ||.. ....
YKCHHKGTGKIVAVKIIKKRHEKSWKDQTHRRLSEIQIMKRLNHPNIVRLYDWFEDKDHIYMVMEYCEGGLYVMDLFDYISTWRHGCFYFSEWECKFYMY

QVLEAVAYLHSLKIVHRNLKLENLVYYNRLKN-SKIVISDFHLA----KLENGLIKEPCGTPEYLAPEVVG-RQRYGRPVDCWAIGVIMYILLSGNPPFY
|.|....|.|| .|.|| ||.||. . |. . ... |.|| ||    |. . .||||.|.||||. .| ||..|| |..|.|.|..|.|.|||.
QILRGLEYCHSMGIIHRDLKPENILIDNNGHIDACVKICDFGLAKQFDY-NNS-MTTFCGTPWYMAPEVIRGGQYYGPKVDMWSCGCILYEMLCGRPPFP

EEVEEDDYENHDKNLFRKILAGDYEFDSPYWDDIS-----------------QAAKDLVTRLMEVEQDQRITAEEAISHEWI
... .| . .. ....|. ....||.|.|..||         ...||..... ..  .|.|||.. |.|.
GHC-WHDN-HDQMQMICRIMGPPLHFDWPWWCSISYFFFRHWHFHWTFHNWSEECKDFIKWCLCKDPKKRPTAEQILQHPWF

Kinase VACAMKL.AA RSK 61-286 29 8.7e-70 238.16 In-house 35-278 (278) Show / Hide
Range on Protein: 61-286
Range on HMM: 35-278/278
Sequence Identity: 29% (73 aa)

RKVRKAAK------NEIGILKMVK-HPNILQLVDVFVTRKEYFIFLELATGREVFDWILDQGY---YSERDTSNVVRQVLEAVAYLHSLKIVHRNLKLEN
.|.....|    |. ||.... ||.| .| ..| | .. .. .|. | | |. .. ...  ||.. . . ... || .||...|.|| ||.||
AKIVQRQKDTRHTMTERNILERCQQHPFIVTLHYAFQTEGKLYLIMEYCRGGELFTHLQKEKHFGCFSEDEACFYMAEIVLAVEHLHQQGIIHRDLKPEN

LVYYNRLKN-SKIVISDFHLAKL----ENGLIKEPCGTPEYLAPEVVG---RQR-YGRPVDCWAIGVIMYILLSGNPPFYEEVEEDDYENHDKNLFRKIL
 .| .. |  |...|| ..|.  .|.. . .|.| ||.|||..  .|. ... .| | ||.|| .|.|.|||.  ..|  |. | ....|.
ILYDDES-NEGHIKLTDFGFCKQFRCDHNQWTMTFCYTIEYMAPEMLKRANQQGGHDKACDWWSLGVLMYEMLTGCPPFQG--PND---NNRKEIMKRIQ

AGDYEFDSPYWDDISQAAKDLVTRLMEVEQDQRIT-----AEEAISHEWI
 |.. ...| |. .||.||||........ .|..   ||| .|.|.
KGKFSLTMPNWQYLSQEAKDLIRKMLHRDPHKRLGCGPQDAEEIKQHPWF

Kinase VACAMKL.AA Ciliate-E2 24-286 20 1.5e-67 230.75 In-house 1-365 (365) Show / Hide
Range on Protein: 24-286
Range on HMM: 1-365/365
Sequence Identity: 20% (78 aa)

YDLGQVIKTEEFCEIFRAKD-----------------------KTTGKLHTCKKFQKRDGRKVRKAAK--NEIG----------ILKMVKHPNILQLVDV
|.. ..| . | ....|.            |...|.  | ..|.. . . . . .||      ||. ..||||......
YKFIKKIGQGNFGSVYKCKVWKVQKQFAIKIIDQKQQRQQMQEKVKIKIYAMKIMKKNQIEQIKQEIHIMREINCFYKKINEKNILEQLNHPNIIKMYEC

FV--TRKEYFIFLELATGREVFDWILDQ-----------GYYSERDTSNVVRQVLE---------------AVAYLHSLK-IVHRNLKLENLVYYNRLKN
|  ... ... .|.. | . ||.| ..      .|..|. ... .|.|.        |. |||| . |.||..|.||...   
FQEKDDNNIYLVMEYCQGGDLFDYIKNNKKKRNHEIEKDKYFTEKEIKYIMKQILQGFKTKAEFYIACIILALEYLHSKNNIIHRDIKPENILF------

SKIVISDFHLAKLEN-------------GLIKEP----------------------CGTPEYLAPEVVG---------RQRYGRPVDCWAIGVIMYILLS
 | |.|| |.| .       ..             ||||.|.|||...     ...|. .| |..|||.|..|.
--IKIIDFGLSKKYDDDNQNRTHKQQCKWYMF-KNDTSRTPGYMDQIIQQNMFNTICGTPGYMAPEILNGKKYDNQQKQKGYDYKCDIWSLGVILYEMLF

GNPPFYEEVEEDDYENHDKNLFRKILAGDYEFDSP--------------YWDDISQAAKDLVTR----LMEVEQDQRIT-AEEAISHEWI
|.|||        ...|. ....|..|        |...|| .||| .  ........||| .|... |.|.
GKPPF----------------QQQIKQCKIDFPCPEWQKDTQCIQCKWKSWKKWSQECKDLIKKFGKRMLQKDPEKRITGWEQILNHPWF

Kinase VACAMKL.AA Ciliate-E2-Unclassified 24-286 21 4.2e-63 215.95 In-house 1-352 (352) Show / Hide
Range on Protein: 24-286
Range on HMM: 1-352/352
Sequence Identity: 21% (76 aa)

YDLGQVIKTEEFCEIFRAKDKTTGKLH----TCKKFQKRDGRKVRKA--------AKNEIG-------------ILKMVKHPNILQLVDVFVTRKEYFIF
| ....| . |........| .. .   . ||.|... .....     . |..       ||.. .||.|. ....| ... .| 
YKIIKQIGQGGFGKVYKCQHKKQK-QYYAMKYMKKIQIYKQKQIMNKDEIMNEMKEMNNKKKYHQRKYNKIMQQILLNHPHPFIVKMFYCFQDKQNIYIV

LELATGREVFDWILDQ-----------------GYYSERDTS-----NVVRQVLEAVAYLHSLK-IVHRNLKLENLVYYNRLKNSKIVISDFHLAKLENG
.|.. | . ...| ..          .|. ..   . .|.|.. |||. . |.||..|.||... | || .| |.|| ..| . 
MEYCEGGDLWQYIKKRKKQKQKGNDLFHNMKQRKIFTEQQAKYKKAKFYFAQILQGLEYLHHKNNIIHRDIKPENILFDNNGKNYYIKIIDFGISKKYQQ

L------------------IKEPCGTPEYL----APEVVGRQRYGRP----VDCWAIGVIMYILLSGNPPFYEEVEED-----------DYENHDKNLFR
          .. ||||.|.  |||| ..| |. .  .|.|. |||.| .| |..||| . .|.      .  .|.|..
NNNCDTNQQQKMQIWKQQMMWTFCGTPNYMPQYTAPEVLQGQNYDHSKAYKCDIWSLGVILYEMLFGYYPFYDNNCEQHQQLITQWINNA---YRKQLYQ

KILAGDYEFDSPYW----DDISQAAKDLVT----RLMEVEQDQRITAEEAISHEWI
.|......|.. |  ...|. |||...  ..... ...|||.|... | |.
NIKQKNIQFPKFPWQQIPKHWSPEAKDFINDLLQKMLKKNPNKRITFEQILNHPWF

Kinase VACAMKL.AA TyrKc 24-286 17 7.6e-10 -63.48 SMART 1-280 (280) Show / Hide
Range on Protein: 24-286
Range on HMM: 1-280/280
Sequence Identity: 17% (53 aa)

YDLGQVIKTEEFCEIFRAKDKTTGKLHTCKKFQKRDGRKVRKAAKNEIGILKMV--KHPNILQLVDVFVTR-------KEYFIFLELATGREVFDWILDQ
 ||...  .|.|..... |    |. ..   |.. .|. |.... .||||..|. | ..    . ..| .|.. .  | . . 
ITLGKKLGEGAFGEVYKGTWK---IQVAVKMLKEDA----REDFMREARIMCKLGGHHPNIVRLYGVCTQQGRNFMYIEPLMIVMEYMPHGDLKDYLRKH

GY-YSERDTSNVVRQVLEAVAYLHSLKIVHRNLKLENLVYYNRLKNSKIVISDFHLAKLENGL--------IKEP----CGTP----EYLAPEVVGRQRY
.  . .| .  |. . .|||| ...|| |  | . ...  . |||| |..       . .  .|    .|||.  ..
RPKLCMKDLLSFCWQIACGMEYLHSKNCIHRDLAARNCLVGENH---TVKISDFGLSRDIYDDDQQGESKDYYRKKEHKGGKTMLPIRWMAPECINYGKF

GRPVDCWAIGVIMY-ILLSGNPPFYEEVEEDDYENHDKNLFRKILAGDYEFDSPY-----WDDISQAAKDLVTRLME----VEQDQRITAEEAISHEWI
  | |. || |. |. | .| ......   .. ..... .|..  |.      . ... . .|.   . ..| | .|  || .
TTKSDVWSFGVCMWEIFTYGQQPYPGMIQQ---MMSNQEVIEYVKQGYRMPQPPNDYPMSF---VCCPDEMYQ-IMKQCWHEDPEDRPTFSEI--HECF