CDK10

Species: Mouse
Alias: CDK10, Cdk10
External Links: MGI , Entrez Gene , Refseq cDNA , Refseq Protein , Phosphosite , iHOP
Annotation:

Classification

Group: CMGC
Family: CDK
Subfamily: CDK10

Sequence

Name Sequence Type Origin Length Description Download
CDK10.kin_dom Protein Kinase Domain Sugen global kinase HMM prediction 285 Kinase domain by global Sugen HMM Fasta, JSON
CDK10.AA Protein Sugen 360 None Fasta, JSON
CDK10.NA RNA Sugen 1647 None Fasta, JSON

Protein domain

Protein domains of CDK10.AA. The domains are annotated by HMM profiles from Pfam and SMART, as well as in-house data which includes HMMs of each individual kinase group, family and subfamily. Here is domain list in details, including sequence identity, significance and alignment. In particular, you can find can find the best hit kinase group/family/subfamily, which is helpful to understand the relationship between kinases.Kinase domain and best hit kinase group/family/subfamily are highlighted in red and blue. Visualized by pviz.

Usage: Zoom in selected region by dragging mouse and zoom out by double-clicking.

Domain Protein name Domain Name Range Identity (%) Significance Score Profile Source Profile Range (length) Alignment
Kinase CDK10.AA CDK10 39-323 81 9.3e-231 772.9 In-house 1-285 (285) Show / Hide
Range on Protein: 39-323
Range on HMM: 1-285/285
Sequence Identity: 81% (232 aa)

FEKLNRIGEGTYGIVYRARDTQTDEIVALKKVRMDKEKDGIPISSLREITLLLRLRHPNIVELKEVVVGNHLESIFLVMGYCEQDLASLLENMPTPFSEA
||||||.|||||||||||||...|||||||||||||||||.|||.||||.||...||.|||||.|||||.||.||||||.||||||||||.|||.||.|.
FEKLNRVGEGTYGIVYRARDMRSDEIVALKKVRMDKEKDGLPISGLREIMLLIQCRHENIVELHEVVVGQHLDSIFLVMQYCEQDLASLLDNMPQPFTET

QVKCIMLQVLRGLQYLHRNFIIHRDLKVSNLLMTDKGCVKTADFGLARAYGVPVKPMTPKVVTLWYRAPELLLGTTTQTTSIDMWAVGCILAELLAHKPL
||||||||.||||.|||.||.|||||||||||||||||.|.|||||||.|||||||||||.|||||||||||||..||||.||||||||||.|||.||||
QVKCIMLQMLRGLKYLHDNFMIHRDLKVSNLLMTDKGCIKVADFGLARMYGVPVKPMTPKMVTLWYRAPELLLGCRTQTTAIDMWAVGCILGELLVHKPL

LPGTSEIHQIDLIVQLLGTPSENIWPGFSKLPLAGQYSLRKQPYNNLKHKFPWLSEAGLRLLNFLFMYDPKKRATSGDCLESSYF
.||.|||||||.|..||||||||||||||.||......|.|||||||||||.|||..|.|||||||||.||||||...|||||||
MPGNSEIHQIDMIIDLLGTPSENIWPGFSDLPMVQNFTLKKQPYNNLKHKFHWLSQSGRRLLNFLFMYNPKKRATAEECLESSYF

Kinase CDK10.AA CDK 39-323 42 1.6e-166 536.97 In-house 1-284 (284) Show / Hide
Range on Protein: 39-323
Range on HMM: 1-284/284
Sequence Identity: 42% (136 aa)

FEKLNRIGEGTYGIVYRARDTQTD-----EIVALKKVRMDK-----EKDGIPISSLREITLLLRLRHPNIVELKEVVVGNHLE---------SIFLVMGY
.|||..|||||||.||.|||.||.   .||||||.||..   ||.|.||...|||.|| | ||||| |..|.......     ....|. |
YEKLEKIGEGTYGVVYKARDKQTGRKKTGQIVALKKIRMENEGREEEKEGFPITAIREISLLKEL-HPNIVKLHDVCHTKNMDRNNKDKHENKLYMVFEY

CEQDLASLLENMPTPFSEAQVKCIMLQVLRGLQYLHRNFIIHRDLKVSNLLMTDKGC-----VKTADFGLARAYGV------PVKPMTPKVVTLWYRAPE
...||.....     .||.|.| |||| |.|.|.|.||||| .|.|....|.   .| ||||||||.|.   |....|..||||||||||
MDHDLKKYMD----------IKCYMWQLLRGLHYCHSNWIMHRDLKPQNILINNNGEVKCGRLKIADFGLARAFGIPHQMSEPNRTYTHEVVTLWYRAPE

LLLGTTTQT--TSIDMWAVGCILAELLA---HKPLLPGTSEIHQIDLIVQLLGTPSENIWPGFSKLPLAGQYSLRKQPYNNLKHKFPWLSEAGLRLLNFL
||||... . |.||||.||||.||..   |||.||.|||.|...| ...|||.|..|||..|||.              ||| .
LLLGSKHYSGGTPIDMWSVGCIFAEMFTDVTRKPLFPGDSEIDQLFKIFRICGTPTEDNWPGVTKLPDY-------------------------DLLNKM

FMYDPKKRATSGDCLESSYF
..|||||| .. ..|.. ||
LCYDPKKRISAEQALQHPYF

Kinase CDK10.AA PITSLRE 39-323 53 1e-163 550.22 In-house 1-295 (295) Show / Hide
Range on Protein: 39-323
Range on HMM: 1-295/295
Sequence Identity: 53% (159 aa)

FEKLNRIGEGTYGIVYRARDTQTDEIVALKKVRMD--KEKDGIPISSLREIT-LLLRLRHPNIVELKEVVVGNHLESIFLVMGYCEQDLASLLENMP---
|..||||.|||||.||||.|..||||||||.. |. |||.|.|| ||||| .| |.||||| .||.|.| . .|..|| | | ||.||.|||  
FQCLNRIHEGTYGVVYRAKDKRTDEIVALKRLKMERQKEKEGFPITSLREINMILMALQHPNIVNVKEIVMGSNMDKIYMVMEYVEHDLKSLMENMKRRN

TPFSEAQVKCIMLQVLRGLQYLHRNFIIHRDLKVSNLLMTDKGCVKTADFGLARAYGVPVKPMTPKVVTLWYRAPELLLGTTTQTTSIDMWAVGCILAEL
 ||.. ..|| |.| ||| ...| | |.||||| ||||.. ||. | .|||||| || |.|| || ||||||||||||||. . .| .||| ||||.||.
QPFKPGEIKCLMQQLLRGVEHMHDNWIMHRDLKTSNLLYSHKGILKICDFGLAREYGSPIKPYTPCVVTLWYRAPELLLGCKKYSTPVDMWSVGCIFAEF

LAHKPLLPGTSEIHQIDLIVQLLGTPSENIWPGFSKLPLAGQYS-LRKQPYNNLKHKFP---WLSEAGLRLLNFLFMYDPKKRATSGDCLESSYF
. |||..| ||| ||. | ...|||.| ||||...||..   ....|||||. .||  .|. |. ||| . |.||.| | | |  .|
ITMKPLFQGKSEIDQINCIFKEMGTPTEKIWPGWTELPHWKMMNNFPHYPYNNLRKRFPAENHISDTGFDLLNQMLTYNPKNRITASDALKHPWF

Kinase CDK10.AA CMGC 39-323 26 1.3e-136 451.89 In-house 1-513 (513) Show / Hide
Range on Protein: 39-323
Range on HMM: 1-513/513
Sequence Identity: 26% (135 aa)

FEKLNRIGEGTYGIVYRARDTQTD--------------EIVALKKVR---MDK------EKDGIPISSLREITLLLRLR-----------------HPNI
.|....|||||||.||..||..|.       ||||.||..  ..    ||||.||..|||| .| .|.         |.||
YEIIKKIGEGTYGVVYKCRDKRTNQKKDNGQAHHHETNEIVAIKKIKNPFYEEQAKSTIEKDGFPIRALREIKILKHLNKNHDPNWQRRDDPDNKHHNNI

VELKEVVVGNH---------------LESIFLVMGYCEQDLASLLENMPT--------PFSEAQ------------VKCIM------LQVLRGLQ--YLH
| |..... ..        .....||. |...||. ...|...    |.|| .      .|..|    |.||||  |.|
VKLYDIFYHKNSDGNEYEDKHIISQHFNHLYLVFEYMDHDLYQYIKNNQFDYQGKRPMPLSE-HENKHPHRRPPHNIKYFMIHIRYMYQILRGLKLKYCH

RNF--IIHRDLKVSNLLMTDK--------------------GCVKTADFGLARAYGVP---------------------VKPMTPKVVTLWYRAPELLLG
..  ||||||| .|.|....          |..| .||||||.|...           ..|.|. |||.||||||.|||
SHWGNIIHRDLKPENILINHNCELITRMMWKSEDWNPCQKNGRLKICDFGLARWYHPHSDHHFQQQPQSFKNVNKDDKPNRPYTHYVVTRWYRAPEILLG

TTTQT---------TSIDMWAVGCILAELLA--------HKPLLPGTSE-----------IHQIDLIVQLLGTPS---------------ENIWPGFSKL
 . |     |.||||.||||.||..     .||| || ||      |.|...|...||||.        |..||...||
WKHYTNHNYSMHYTTPIDMWSVGCIFAEMYTGYQSLIFRGKPLFPGHSEYPNDDKNGKSHIDQLFKIFKVLGTPTWMIQKGKRHFNFCKHEEEWPNMIKL

PLAGQ-------------YS------------LRKQPYNNLKHKFPW-----------------------------------LSEAGLRLLNFLFMYDPK
|  .       .|      . ..|....| .|||                  ... .. ||. .. |||.
PWYNKFPKKWNWQTMTNHWSEFARNYIQSNNRFPWWPPKPWKNLFPWHPNWDDNNKKAMVFNWIYEEKFKSHKFNHQFKRKCCDPQAIDLLKKMLQYDPD

KRATSGDCLESSYF
|| | ..|. ||
KRITAEQALQHPYF

Kinase CDK10.AA CDK7 39-323 41 4.90000000001e-133 356.78 In-house 1-288 (288) Show / Hide
Range on Protein: 39-323
Range on HMM: 1-288/288
Sequence Identity: 41% (122 aa)

FEKLNRIGEGTYGIVYRARDTQTDEIVALKKVR----MDKEKDGIPISSLREITLLLRLRHPNIVELKEVVVGNHLESIFLVMGYCEQDLASLLENMPTP
.||. ||||... ||.|.|.||..||| ||..   . |||| . .||| .| ..|.|...| .  |. .| ||. . . ||  .   
YEKIKHIGEGQFATVYKACDHQTGQIVAIKKIKKLGHRSEAKDGINRTAIREIKILQEMQHDNVIGLIDIFM--HKSNIQLVFDFMDWDLEVVIKDKSII

FSEAQVKCIMLQVLRGLQYLHRNFIIHRDLKVSNLLMTDKGCVKTADFGLARAYGVPVKPMTPKVVTLWYRAPELLLGTTTQTTSIDMWAVGCILAELLA
. | .| .|...|.|| |.|||.| ||||| ||||  | .| |||||||.|| | . |..||| |||||||| |  .|..|||.||||.|||. 
LTPAHIKAYMMMTLQGLEYCHRNWILHRDLKPNNLLMNENGQLKIADFGLARFYGSPNRIYTHQVVTRWYRAPELLFGARHYGTGVDMWSVGCIFAELML

HKPLLPGTSEIHQIDLIVQLLGTPSENIWPGFSKLPLAGQY-SLRKQPY---NNLKHKFPWLSEAGLRLLNFLFMYDPKKRATSGDCLESSYF
 | |||.|.| |. | | ||||.| ||. ....  | ....|   |.| |  |. | |. .. .| || | .||.. ||
RVPYLPGDSDIDQLTRIFQTLGTPTEEEWPNMCCMM---DYIKFKDFPGYSRTPLRHIFTAASDDLLDLMCGMWTMNPCKRWTCTQCLKMPYF

Kinase CDK10.AA CDC2 39-323 42 1.2e-124 385.22 In-house 1-301 (301) Show / Hide
Range on Protein: 39-323
Range on HMM: 1-301/301
Sequence Identity: 42% (129 aa)

FEKLNRIGEGTYGIVYRARDTQTDEIVALKKVRMDKEKDG--IPISSLREITLLLRLR-HPNIVELKEVVVGNHLESIFLVMGYCEQDLASLLE-NMP--
..|...|||||||.||...|.||..||||||.| . | .| .| ...||| .| |. ||||| |..|..   ....| |...|| ...  | 
YQKIEKIGEGTYGVVYKCKDMQTNQIVALKKIRLEQEDEGDGVPSTAIREISCLKELKDHPNIVKLHDVIHQ---NKLYMVFEYLDMDLKKYMDMSIPKN

TPFSEAQVKCIMLQVLRGLQYLHRNFIIHRDLKVSNLLMTDKGCVKTADFGLARAYGVPVKPMTPK--VVTLWYRAPELLLGTTTQTTSIDMWAVGCILA
...... || .| | |.|. ..|.. |.||||| .|.| .|| .| |||||||| |.|... |.  ||||||||||.||| . .|..|||..|||.|
KHMPPQLVKSYMYQILQGVHFCHQRRIMHRDLKPQNILIDKKGNIKIADFGLARAFGIPIRTYTTEHEVVTLWYRAPEILLGCKRYSTPVDMWSIGCIFA

EL---LAHKPLLPGTSEIHQIDLIVQLLGTPSENIWPGFSKLP--------LAGQYSLRKQPYNNLKHK-FPWLSEAGLRLLNFLFMYDPKKRATSGDCL
|.   ||| .| ||| |. | . ||||.|..||| ..||    . | |.|. .||.|.| . | . |. ||. . ||| || .. . |
EMFMDVTKKPLFHGDSEIDQLFKIFRILGTPNEQTWPGVTQLPDYKNTFPRWKPQ-DLSKICPNNQKKKNQSCLDPEGIDLLMQMLQYDPQKRISAKEAL

ESSYF
. ||
QHPYF

Kinase CDK10.AA CDK5 39-323 41 9.1e-115 364.17 In-house 1-287 (287) Show / Hide
Range on Protein: 39-323
Range on HMM: 1-287/287
Sequence Identity: 41% (121 aa)

FEKLNRIGEGTYGIVYRARDTQTDEIVALKKVRMDKEKDGIPISSLREITLLLRLRHPNIVELKEVVVGNHLESIFLVMGYCEQDLASLLENMPTPFSEA
.||...|||||||.||.||. .| ||||||.||.| | |.| . .||| || |.|.||| | |. .  . || .| |||  ....  . .
YEKMEKIGEGTYGTVYKARNKETHEIVALKRVRLDSEDEGVPSTAIREICLLKELKHKNIVRLHDVIHSEK--KLTLVFEFCDQDLKKYMDSCNGEMDMH

QVKCIMLQVLRGLQYLHRNFIIHRDLKVSNLLMTDKGCVKTADFGLARAYGVPVKPMTPKVVTLWYRAPELLLGTTTQTTSIDMWAVGCILAELL-AHKP
 .| .|.| |.||.. | . . ||||| |||  .| | ||||||||.|.||. . |||||||.| |.| . .|||||| .|||.||. | .|
IIKSFMYQLLKGLAFCHEHHVLHRDLKPQNLLINKNGELKLADFGLARAFGIPVRCYSHEVVTLWYRPPDVLMGSKHYSTSIDMWSCGCIFAEMANAGRP

LLPGTSEIHQIDLIVQLLGTPSENIWPGFSKLPLAG--QYSLRKQPYNN-LKHKFPWLSEAGLRLLNFLFMYDPKKRATSGDCLESSYF
| ||... | .| ...|||.|. ||. .|||    . . | . ..  | |.| |. ||. . ...|..| . . |. ||
LFPGNDVEDQLKRIFKIMGTPCEDKWPSITKLPDYKPNHQQYPMYPAHQSWQQIVPKLDEKGMDLLQKMLQCNPNQRISAKAALHHPYF

Kinase CDK10.AA CRK7 39-323 37 1.9e-112 379.84 In-house 1-343 (343) Show / Hide
Range on Protein: 39-323
Range on HMM: 1-343/343
Sequence Identity: 37% (130 aa)

FEKLNRIGEGTYGIVYRARDTQTDEIVALKKVRMDKE---KDGIPISSLREITLLLRLRHPNIVELKEVVVG--------NHLESIFLVMGYCEQDLASL
.|... ||||||| || |....| |.||||||||| |  |.| || . ||| .| | |.||| |||.|.     .| |...| |  ||. |
YEMIMQIGEGTYGQVYKAKNKHTGEMVALKKVRMDNEKIKKEGFPITAIREIKILRQLNHQNIVNLKEIVTDKQDASEFKKHKGSFYMVFEYMDHDLMGL

LENM-PTPFSEAQVKCIMLQVLRGLQYLHRNFIIHRDLKVSNLLMTDKGCVKTADFGLARAYGVPV--KPMTPKVVTLWYRAPELLLGTTTQ--------
||.   ||. |.||.| | | |..|.|.. ..|||.| ||.|| .| || ||||||| |   .| | .|.|||||.||||||..     
LESKEMHHFSHQQCKCFMKQLLEGMDYCHKKNFLHRDIKCSNILMNNQGEVKIADFGLARLYNSEEKRRPYTNRVITLWYRPPELLLGEERYTEQHILKE

------------------------------TTSIDMWAVGCILAELLAHKPLLPGTSEIHQIDLIVQLLGTPSENIWPGFSKLPLAGQYSLRK----QPY
               ...|||| .||||.||. ||...| |. |...| .. |.| | ||  |||.   ..    
LIRNIKSIQLSLLISIYLKLTVQSSIFKKSGPEIDMWSCGCILGELFTKKPIFQGNNEMAQLEKIYKICGSPNPNNWPEVMKLPWWNTMKPKRQYNRRLR

NNLKHKFP--WLSEAGLRLLNFLFMYDPKKRATSGDCLESSYF
.. |..  .... | || . .||||| | .||.. .|
EEFYHHKKPVFMPKECLDLLDKMLCLDPKKRFTAEECLQHDWF

Kinase CDK10.AA CDK4 39-323 40 3.5e-97 329.18 In-house 1-290 (290) Show / Hide
Range on Protein: 39-323
Range on HMM: 1-290/290
Sequence Identity: 40% (120 aa)

FEKLNRIGEGTYGIVYRARDTQTDEIVALKKVRMDKEKD--GIPISSLREITLLLRLR---HPNIVELKEVVVGNHLES----IFLVMGYCEQDLASLLE
..... |||| ||.||||||..| .||||.||  . . |.|.| .|||... .|  ||||| |..|      | .|. |..||. .|.
YQCVAEIGEGAYGTVYRARDLHTGHFVALKQVRIPIGEEGGGMPMSTIREISVMRHLCQFEHPNIVKLMDVCHVMDTDRAEMKITMVFEHCDWDLHTYLD

NMPTP-FSEAQVKCIMLQVLRGLQYLHRNFIIHRDLKVSNLLMTDKGCVKTADFGLARAYGVPVKPMTPKVVTLWYRAPELLLGTTTQTTSIDMWAVGCI
..| | .. ..| .| | |||. .|| . ||||||| |.| | | || ||||||| |.  . .|| |||||||||| || . |. .|||.||||
KCPPPGMPPCTIKHMMHQLLRGVDFLHSHRIIHRDLKPQNILVTSDGHVKLADFGLARIYSFQMA-LTPVVVTLWYRAPEVLLQSYYNTP-VDMWSVGCI

LAELLAHKPLLPGTSEIHQIDLIVQLLGTPSENIWPGFSKLPLAGQYSLRKQPYNNLKHKFPWLSEAGLRLLNFLFMYDPKKRATSGDCLESSYF
 ||.  .|| .|.|| | . | . |.| | || . ||.  . . .|  .  | ... |. ||.  |...|| .  ||. .||
FAEMYCRRPLFCGQSEKDQLHKIFDVMGLPPEDDWPRDVSLPWDHFPQRHPRPFKDF---CPHMCKQGDDLLQKMLCYNHHKRMSAYQCLQHPYF

Kinase CDK10.AA S_TKc 39-323 27 9.4e-90 305.4 SMART 1-231 (231) Show / Hide
Range on Protein: 39-323
Range on HMM: 1-231/231
Sequence Identity: 27% (82 aa)

FEKLNRIGEGTYGIVYRARDTQTDEIVALKKVRMDKEKDGIPISSLREITLLLRLRHPNIVELKEVVVGNHLESIFLVMGYCEQ---DLASLLENMPTP-
.|.|. ||.|..| ||..|.. |..|||.|...     .. .||| .| . .||||| |..| .  .....|| ||..  || ......... 
YEILRKIGKGAFGKVYKCRHKKTGRIVAIKIIK---------EHIRREIQILKK-HHPNIVKLYDVFQD---DHLYMVMEYCDGDLGDLFDYIKKRGRHG

----FSEAQVKCIMLQVLRGLQYLHRNFIIHRDLKVSNLLMTDKGCVKTADFGLARAYGVPVKPMTPKVVTLWYRAPELLLGTTTQTT-SIDMWAVGCIL
  |.| .....| |....|.|.|.. ||||||| .|.|... ..| .|||||| .    | ..|.||.|||.|   .. ..|.|..||||
LRFPFPE-HARFYMYQICCALEYCHSHGIIHRDLKPENILLDE--HIKICDFGLARQL-------TTFCGTPWYMAPEVL----GYGKCKCDWWSCGCIL

AELLAHKPLLPGTSEIHQIDLIVQLLGTPSENIWPGFSKLPLAGQYSLRKQPYNNLKHKFPWLSEAGLRLLNFLFMYDPKKRATSGDCLE-------SSY
.|.|. .|. |   |.... ...|                  |. .. ... .. .||.|| | ..|.     .
YEMLCGYPPFP------QMQMMFKKIG------------------------------------SPEAKDFIRKCLQKDPEKRPTA-EALQDEWDIKCHPW

F
|
F

Kinase CDK10.AA CDK9 39-323 35 5.3e-84 285.37 In-house 1-340 (340) Show / Hide
Range on Protein: 39-323
Range on HMM: 1-340/340
Sequence Identity: 35% (122 aa)

FEKLNRIGEGTYG-----------IVYRARDTQTDEIVALKKVRMDKEKDGIPISSLREITLLLRLRHPNIVELKEV-----VVGNHLES---IFLVMGY
.|||..|| ||.|      |..|| .. .||.||| |. || | || |||| .| |.|.|.|.| |.    |  .  ..||. .
YEKLAKIGQGTFGQVLQGRKSRNSEVFKARHKKNKRMVAMKKVLMENEKEGFPITALREIKMLQLLKHENVVNLIEICRTKATAYNRYKDRATFYLVFDF

CEQDLASLLENMPTPFSEAQVKCIMLQVLRGLQYLHRNFIIHRDLKVSNLLMTDKGCVKTADFGLARAYGVPVKPMTPK------VVTLWYRAPELLLGT
|| ||| || ||  ||  .| .| . . || |.||| | |||.| | | | | | ||||||||. .|   .    ||||||| |||||| 
CEHDLAGLLSNMNVKFSLGHIKKMMQHLMNGLYYIHRNKILHRDMKAANVLITKDGILKLADFGLARAFSQPKNDAPNRPLYTNRVVTLWYRPPELLLGD

TTQTTSIDMWAVGCILAELLAHKPLLPGTSEIHQIDLIVQLLGTPSENIWPGFSKLPLAGQY------SLRKQPYNNLKHKFPWLSE-------------
  . |||| |||.||.  | . | | || || || |  ...||. ...| .    | | . .| .  .        
RNYGPPIDMWGAGCIMAEMWTRSPIMQGNTEQHQLQLISQLCGSITPDVWPNCENMELWNKMSSEPNSELPKGQKRKVKDRMKNYMKFDAPDSKTDPFGK

-----------AGLRLLNFLFMYDPKKRATSGDCLESSYF
      .. |.. |  ||||| .| . |. .|
NVKQHDSATDQQACHLIDKLLNIDPKKRMDSDEALDHDWF

Kinase CDK10.AA Pkinase 39-323 31 2.4e-82 284.7 Pfam 1-293 (293) Show / Hide
Range on Protein: 39-323
Range on HMM: 1-293/293
Sequence Identity: 31% (97 aa)

FEKLNRIGEGTYGIVYRARDTQTDEIVALKKVRMDKEKDGIPISSLR--EITLLLRLRHPNIVELKEVVVGNHLESIFLVMGYCEQ-----DLASLLE-N
.... .||.|..| ||.... | .|||.|... ..||.. ... .| || ...||.|||||.|....   .| .|| |||   ||..... 
YHIGRKIGSGSFGCVYKCHHKGTGKIVAVKIIKKRHEKSWKDQTHRRLSEIQIMKRLNHPNIVRLYDWFED--KDHIYMVMEYCEGGLYVMDLFDYISTW

MPTPF--SEAQVKCIMLQVLRGLQYLHRNFIIHRDLKVSNLLMTDKGCV----KTADFGLARAY-GVPVKPMTPKVVTLWYRAPELLLGTTTQTTSIDMW
. ..| || ..|..|.|.||||.|.|.. ||||||| .|.|. ..| .  | .|||||. .  .  || ..|.||.|||...| . ....|||
RHGCFYFSEWECKFYMYQILRGLEYCHSMGIIHRDLKPENILIDNNGHIDACVKICDFGLAKQFDY-NNS-MTTFCGTPWYMAPEVIRGGQYYGPKVDMW

AVGCILAELLAHKPLLPGT----SEIHQIDLIVQLLGTPSENIWPGFSKLPLAGQYSLRKQPYNNLKHKFPWLSEAGLRLLNFLFMYDPKKRATSGDCLE
..||||.|.| .|. ||   . . |. .|.. .|.| . || . ..  . . .  .. . . .||... ... .. .||||| | ..|.
SCGCILYEMLCGRPPFPGHCWHDN-HDQMQMICRIMGPPLHFDWPWWCSISYFF-FRH-W-H-F-HWTF-HNWSEECKDFIKWCLCKDPKKRPTAEQILQ

SSYF
. .|
HPWF

Kinase CDK10.AA Pkinase_Tyr 39-187 30 3.3e-20 69.07 Pfam 1-160 (270) Show / Hide
Range on Protein: 39-187
Range on HMM: 1-160/270
Sequence Identity: 30% (49 aa)

FEKLNRIGEGTYGIVYRARDT----QTDEIVALKKVRMDKEKDG-IPISSLREITLLLRL-RHPNIVELKEVVVGNHLES--IFLVMGYCEQ-DLASLLE
 ... .||| .| ||... .  .|. || |... . .. . . .||. .. | .||||| | |.. . |. |..|| |.. || . | 
ITFGKKLGEGAFGEVYKGTWKGDPDNTKIPVAVKMLKEGAMHEQNCREDFMREAKIMKQLGHHPNIVRLYGVCT-DQGEPNQIYIVMEYMPHGDLLDYLR

NM---PTPFSEAQVKCIMLQVLRGLQYLHRNFIIHRDLKVSNLLMTDKGCVKTADFGLARA
.  . |.. . .. .|. .|..||... .|||||  | | |....|| .||||||.
KHREDKQPLTMKDLLQMCWQIAKGMEYLESKNCIHRDLAARNCLVTENNVVKICDFGLARD

Kinase CDK10.AA TyrKc 39-323 20 8.5e-15 16.56 SMART 1-280 (280) Show / Hide
Range on Protein: 39-323
Range on HMM: 1-280/280
Sequence Identity: 20% (66 aa)

FEKLNRIGEGTYGIVYRARDTQTDEIVALKKVRMDKEKDGIPISSLREITLLLRL--RHPNIVELKEVVVGN-----HLESIFLVMGYCEQ-DLASLLEN
 ... .||| .|.||... .  . || |... |.     .||. .. .| .||||| | |..     | ...|| |.. || . | .
ITLGKKLGEGAFGEVYKGTWK---IQVAVKMLKEDA-----REDFMREARIMCKLGGHHPNIVRLYGVCTQQGRNFMYIEPLMIVMEYMPHGDLKDYLRK

MPTPFSEAQVKCIMLQVLRGLQYLHRNFIIHRDLKVSNLLMTDKGCVKTADFGLARAYGVP--------VKPM-----TPKVVTLWYRAPELL-LGTTTQ
  .. ..  ...|. .| .|||.. .|||||  | | .....|| .||||.|. .     .. .   . .. .  ||| . |. | 
HRPKLCMKDLLSFCWQIACGMEYLHSKNCIHRDLAARNCLVGENHTVKISDFGLSRDIYDDDQQGESKDYYRKKEHKGGKTMLPIRWMAPECINYGKFTT

TTSIDMWAVGCILAEL--LAHKPLLP------GTSEIHQIDLIVQLLGTPSENIWPGFSKLPLAGQYSLRKQPYNNLKHKFPWLSEAGLRLLNFLFMYDP
 . | |. | . |. . .|      .|...    . | .. | |           |. ... ..   ..||
KS--DVWSFGVCMWEIFTYGQQPYPGMIQQMMSNQEVIEYVKQGYRMPQPPNDY-P-MS---------------------FVCCPDEMYQIMKQCWHEDP

KKRATSGDCLESSYF
..| | ..  ..|
EDRPTFSEI--HECF