Protein (view, download) , Domain (view, download)
CaMKII_Dmel   YDIKEELGKGAFSIVKRCVQKSTGFEFAAKIINTKKLTARDFQKLEREARICRKLHHPNI
CaMK2g_Mmus   YQLFEELGKGAFSVVRRCVKKTSTQEYAAKIINTKKLSARDHQKLEREARICRLLKHPNI
CaMK2d_Mmus   YQLFEELGKGAFSVVRRCMKIPTGQEYAAKIINTKKLSARDHQKLEREARICRLLKHPNI
CaMK2b_Mmus   YQLYEDIGKGAFSVVRRCVKLCTGHEYAAKIINTKKLSARDHQKLEREARICRLLKHSNI
CaMK2a_Mmus   YQLFEELGKGAFSVVRRCVKVLAGQEYAAKIINTKKLSARDHQKLEREARICRLLKHPNI
CaMK2a_Hsap   YQLFEELGKGAFSVVRRCVKVLAGQEYAAKIINTKKLSARDHQKLEREARICRLLKHPNI
CaMK2b_Hsap   YQLYEDIGKGAFSVVRRCVKLCTGHEYAAKIINTKKLSARDHQKLEREARICRLLKHSNI
CaMK2d_Hsap   YQLFEELGKGAFSVVRRCMKIPTGQEYAAKIINTKKLSARDHQKLEREARICRLLKHPNI
CaMK2g_Hsap   YQLFEELGKGAFSVVRRCVKKTSTQEYAAKIINTKKLSARDHQKLEREARICRLLKHPNI
unc-43_Cele   YDVKEELGKGAFSVVRRCVHKTTGLEFAAKIINTKKLSARDFQKLEREARICRKLQHPNI
CAMK2_Spur   ------------------------------------------------------------
AqueK055_Aque  FEVKEDLGKGAFSIVRKVVHTSSGVDYAAKIINTKRLSARDLQKLEREVKICRMLQHNNI
AqueK056_Aque  YDLKEDLGKGAFSIVKKCIGREDKIEYAAKIINKKRLTGRDISKLQKEEKICRQLQHPNI


CaMKII_Dmel   VRLHDSIQEENYHYLVFDLVTGGELFEDIVAREFYSEADASHCIQQILESVNHCHQNGVV
CaMK2g_Mmus   VRLHDSISEEGFHYLVFDLVTGGELFEDIVAREYYSEADASHCIHQILESVNHIHQHDIV
CaMK2d_Mmus   VRLHDSISEEGFHYLVFDLVTGGELFEDIVAREYYSEADASHCIQQILESVNHCHLNGIV
CaMK2b_Mmus   VRLHDSISEEGFHYLVFDLVTGGELFEDIVAREYYSEADASHCIQQILEAVLHCHQMGVV
CaMK2a_Mmus   VRLHDSISEEGHHYLIFDLVTGGELFEDIVAREYYSEADASHCIQQILEAVLHCHQMGVV
CaMK2a_Hsap   VRLHDSISEEGHHYLIFDLVTGGELFEDIVAREYYSEADASHCIQQILEAVLHCHQMGVV
CaMK2b_Hsap   VRLHDSISEEGFHYLVFDLVTGGELFEDIVAREYYSEADASHCIQQILEAVLHCHQMGVV
CaMK2d_Hsap   VRLHDSISEEGFHYLVFDLVTGGELFEDIVAREYYSEADASHCIQQILESVNHCHLNGIV
CaMK2g_Hsap   VRLHDSISEEGFHYLVFDLVTGGELFEDIVAREYYSEADASHCIHQILESVNHIHQHDIV
unc-43_Cele   VRLHDSIQEESFHYLVFDLVTGGELFEDIVAREFYSEADASHCIQQILESIAYCHSNGIV
CAMK2_Spur   ---------------------GGELFEDIVAREYYSEADASHCIQQILESVEHCHKNLIV
AqueK055_Aque  VRLHNVFQEGHVRYMIFDLITGGELFDDIVAREFYSEKDASSCIQQILDSVSYCHKMGII
AqueK056_Aque  VLLHDVISESFTHYLVFELITGGELFDEIVAREYYSESDASHCVQQILDGIAYCHRMGIM
                   *****::*****:*** *** *::***:.: : *  ::

CaMKII_Dmel   HRDLKPENLLLASKAKGAAVKLADFGLAIEVQG-DHQAWFGFAGTPGYLSPEVLKKEPYG
CaMK2g_Mmus   HRDLKPENLLLASKCKGAAVKLADFGLAIEVQG-EQQAWFGFAGTPGYLSPEVLRKDPYG
CaMK2d_Mmus   HRDLKPENLLLASKSKGAAVKLADFGLAIEVQG-DQQAWFGFAGTPGYLSPEVLRKDPYG
CaMK2b_Mmus   HRDLKPENLLLASKCKGAAVKLADFGLAIEVQG-DQQAWFGFAGTPGYLSPEVLRKEAYG
CaMK2a_Mmus   HRDLKPENLLLASKLKGAAVKLADFGLAIEVEG-EQQAWFGFAGTPGYLSPEVLRKDPYG
CaMK2a_Hsap   HRDLKPENLLLASKLKGAAVKLADFGLAIEVEG-EQQAWFGFAGTPGYLSPEVLRKDPYG
CaMK2b_Hsap   HRDLKPENLLLASKCKGAAVKLADFGLAIEVQG-DQQAWFGFAGTPGYLSPEVLRKEAYG
CaMK2d_Hsap   HRDLKPENLLLASKSKGAAVKLADFGLAIEVQG-DQQAWFGFAGTPGYLSPEVLRKDPYG
CaMK2g_Hsap   HRDLKPENLLLASKCKGAAVKLADFGLAIEVQG-EQQAWFGFAGTPGYLSPEVLRKDPYG
unc-43_Cele   HRDLKPENLLLASKAKGAAVKLADFGLAIEVN--DSEAWHGFAGTPGYLSPEVLKKDPYS
CAMK2_Spur   HRDLKPENLLLASKLKGAAVKLADFGLAIELDN-GE-QWYGFAGTPGYLSPEVLRKDPYG
AqueK055_Aque  HRDIKPENLLLSSKKPGASVKLADFGLAVETEK--KKHYYGFAGTPGYLSPEVLRKEPYD
AqueK056_Aque  HRDLKPENLLLASRAKNAAVKLADFGLAVQLETPDQVEWHGFAGTPGYLSPEVIKREAYG
        ***:*******:*: .*:*********:: :   :.*************::::.*.

CaMKII_Dmel   KSVDIWACGVILYILLVGYPPFWDEDQHRLYSQIKAGAYDYPSPEWDTVTPEAKNLINQM
CaMK2g_Mmus   KPVDIWACGVILYILLVGYPPFWDEDQHKLYQQIKAGAYDFPSPEWDTVTPEAKNLINQM
CaMK2d_Mmus   KPVDMWACGVILYILLVGYPPFWDEDQHRLYQQIKAGAYDFPSPEWDTVTPEAKDLINKM
CaMK2b_Mmus   KPVDIWACGVILYILLVGYPPFWDEDQHKLYQQIKAGAYDFPSPEWDTVTPEAKNLINQM
CaMK2a_Mmus   KPVDLWACGVILYILLVGYPPFWDEDQHRLYQQIKAGAYDFPSPEWDTVTPEAKDLINKM
CaMK2a_Hsap   KPVDLWACGVILYILLVGYPPFWDEDQHRLYQQIKAGAYDFPSPEWDTVTPEAKDLINKM
CaMK2b_Hsap   KPVDIWACGVILYILLVGYPPFWDEDQHKLYQQIKAGAYDFPSPEWDTVTPEAKNLINQM
CaMK2d_Hsap   KPVDMWACGVILYILLVGYPPFWDEDQHRLYQQIKAGAYDFPSPEWDTVTPEAKDLINKM
CaMK2g_Hsap   KPVDIWACGVILYILLVGYPPFWDEDQHKLYQQIKAGAYDFPSPEWDTVTPEAKNLINQM
unc-43_Cele   KPVDIWACGVILYILLVGYPPFWDEDQHRLYAQIKAGAYDYPSPEWDTVTPEAKSLIDSM
CAMK2_Spur   KPVDIWACG---------------------------------------------------
AqueK055_Aque  KAVDLWACGVVLYILLVGYPPFWDDDQSKMFEQIKQGRYEYLSPEWDSVTDEVKKLIDGM
AqueK056_Aque  KAVDVWACGVILYILLVGYPPFWDEDQKRLYAQIKMGRYSFPSPEWDSVTKEVKELISLM
        *.**:****

CaMKII_Dmel   LTVNPNKRITAAEALKHPWI
CaMK2g_Mmus   LTINPAKRITADQALKHPWV
CaMK2d_Mmus   LTINPAKRITASEALKHPWI
CaMK2b_Mmus   LTINPAKRITAHEALKHPWV
CaMK2a_Mmus   LTINPSKRITAAEALKHPWI
CaMK2a_Hsap   LTINPSKRITAAEALKHPWI
CaMK2b_Hsap   LTINPAKRITAHEALKHPWV
CaMK2d_Hsap   LTINPAKRITASEALKHPWI
CaMK2g_Hsap   LTINPAKRITADQALKHPWV
unc-43_Cele   LTVNPKKRITADQALKVPWI
CAMK2_Spur   --------------------
AqueK055_Aque  LTMDPDKRITAEQALSHPWI
AqueK056_Aque  LNANPKKRIKAEEALRNPWI