Protein (view, download) , Domain (view, download)
GK029_Glam   ------------------------------------------------------------
GK030_Glam   YVISSNVKGSGSYGCVLEGHLKSDPAVKLAFKFLRVTDGHGLLPHTQTRDIMALVSLEKI


GK029_Glam   --------------------------------------------SLLLVFPFCELDLKTY
GK030_Glam   MAERPDLGGGDIFVDFPIIPLLDIINGSDVQLLDPHPPIDYVPYSLILVFPFCPCDLHSF
                              **:****** **:::

GK029_Glam   LKHGSLYSAKEEDVLRVAYQILRAVGIMHSLGWSHRDLKPENMLISRDGQLLLCDFGMAR
GK030_Glam   LHSGNLINYSWDRFLHLCFLLVRSVAILHSVGWSHRDIKPSNALVSGDGQLLLCDFGMAR
        *: *.* . . : .*::.: ::*:*.*:**:******:**.* *:* *************

GK029_Glam   CEVTFLRRFGVSYNYDYRGNSYTDTKMPIREYDERCAVAYDPLEGLDRTQQPGIVSRRLL
GK030_Glam   CEIPFFGRFGHKGCYNHSTKRYLRNKMTDV-GSINCKV-------------PTIPQLELL
        **:.*: *** . *:: : * .**.  . .* *       * * . .**

GK029_Glam   PPAGATSICGTIWWRAPEQSFRKNVNCSGFIGDSWSLGCILIQLLFDYPAFHSKDRD---
GK030_Glam   --NGNTAICGTVWWRAPEQCFGLNKHYSGFVGDSWSLGCSICDLIFDVPLFKTIHRDDLK
          * *:****:*******.* * : ***:******** : :*:** * *:: .**

GK029_Glam   ------------------------------------------------------------
GK030_Glam   ATGEVLALINYLNPLVNCTKYHAGFLDTSKHQMRAELFNVYKQTIRALNSDELIEKLFAL


GK029_Glam   -----------------------E
GK030_Glam   RSKNDKLKCVDDEDTTSSPNKHLQ
                    :