Protein (view, download) , Domain (view, download)
GK029_Glam   MRTSPKALEKGSKQKMIVQIGPYYINARPRAKGGYSYVYQGWHESDERIQLAFKLLLLHD
GK030_Glam   MQT-----------------DKYVISSNVKGSGSYGCVLEGHLKSDPAVKLAFKFLRVTD
        *:*         . * *.:. :..*.*. * :* :** ::****:* : *

GK029_Glam   RRGFLSRSQTRDIDNMVSLVDAMSRRPGATSNHPDLYVDFPFLPLLDIIDVSSSTKSNVH
GK030_Glam   GHGLLPHTQTRDIMALVSLEKIMAERPDLG--GGDIFVDFPIIPLLDIINGSD-----VQ
         :*:*.::***** :*** . *:.**.   *::****::******: *.   *:

GK029_Glam   RLKEYESEANAELSLLLVFPFCELDLKTYLKHGSLYSAKEEDVLRVAYQILRAVGIMHSL
GK030_Glam   LLDPHPPIDYVPYSLILVFPFCPCDLHSFLHSGNLINYSWDRFLHLCFLLVRSVAILHSV
         *. : .  . **:****** **:::*: *.* . . : .*::.: ::*:*.*:**:

GK029_Glam   GWSHRDLKPENMLISRDGQLLLCDFGMARCEVTFLRRFGVSYNYDYRGNSYTDTKMPIRE
GK030_Glam   GWSHRDIKPSNALVSGDGQLLLCDFGMARCEIPFFGRFGHKGCYNHSTKRYLRNKMTDV-
        ******:**.* *:* ***************:.*: *** . *:: : * .**.

GK029_Glam   YDERCAVAYDPLEGLDRTQQPGIVSRRLLPPAGATSICGTIWWRAPEQSFRKNVNCSGFI
GK030_Glam   GSINCKV-------------PTIPQLELL--NGNTAICGTVWWRAPEQCFGLNKHYSGFV
         . .* *       * * . .**  * *:****:*******.* * : ***:

GK029_Glam   GDSWSLGCILIQLLFDYPAFHSKDRDENTGSGEVLAYVNQLRPLAENEDFLEA-------
GK030_Glam   GDSWSLGCSICDLIFDVPLFKTIHRDDLKATGEVLALINYLNPLVNCTKYHAGFLDTSKH
        ******** : :*:** * *:: .**: ..:***** :* *.**.: .: .

GK029_Glam   -------------IVSFNGVSRSFIDSFRAVTTKLNKARAADLQRILAMPREQVEAVLAN
GK030_Glam   QMRAELFNVYKQTIRALN--SDELIEKLFALRSKNDKLKCVDDEDTTSSPNKHLQD----
               * ::* * .:*:.: *: :* :* :..* :  : *.::::

GK029_Glam   ARDSNAGREDSNLQEPPVKHSDDPLKQIP-------------------SHI--KQLIILN
GK030_Glam   -RDPSIRARSLSLTVAYEKHKSERIKAVRQTLGPLVAERTPEGINSISESIRLARLVMRN
         **..  .. .* . **..: :* :          . *  :*:: *

GK029_Glam   RHAILSPYRDCDAIYSTSRYTLKQACFLMLVLRFAPLPKVVEMMDKPAIS---VQELTIL
GK030_Glam   MLLLSGKYWRRKIYYTTSSYSIRELLFFSLLIRFSSTTG-LETLRTSSLQLGHYKDLLIL
          : . *  . *:** *:::: *: *::**:. . :* : ..::.  ::* **

GK029_Glam   LELSPTAICFYNMYSDLVSKLMNPNPLRRLMPTEALTHPIFDNVQNSFFFKLNTSNSTFT
GK030_Glam   LELNEDVVVEMRTLAALLEKMLNIDPDGRTLPTIVMNSPIFKALLGSTGIDIHDLK--DN
        ***. .:  . : *:.*::* :* * :** .:. ***. : .* :.:: :  .

GK029_Glam   KPDETNSANNFLQKISAILNRKVDF-NKDYLPVLLNEISHRTLDELVFTYCPNSLDDV
GK030_Glam   KRSVQLEKYKFLQNLRCLVSFDMSTLLTISIITVIEKVSVPILQNFIWDYCSV----E
        * .  . :***:: .::. .:.  . : .:::::*  *::::: **.