Protein (view, download) , Domain (view, download)
sek-1_Cele   LVVLEELGKGGYGIVEKMQHRQSGIIMAVKRIKSSINDQSQKQMLNELDACRRSDCCPQM
lic_Dmel    LEKICDLGRGAYGIVDKMRHKQTDTVLAVKRIPMTVNIREQHRLVMDLDISMRSSDCPYT
MAP2K3_Mmus   LVTISELGRGAYGVVEKVRHAQSGTIMAVKRIRATVNTQEQKRLLMDLDINMRTVDCFYT
MAP2K6_Mmus   LEPIVELGRGAYGVVEKMRHVPSGQIMAVKRIRATVNSQEQKRLLMDLDVSMRTVDCPFT
MAP2K6_Hsap   LEPIMELGRGAYGVVEKMRHVPSGQIMAVKRIRATVNSQEQKRLLMDLDISMRTVDCPFT
MAP2K3_Hsap   LVTISELGRGAYGVVEKVRHAQSGTIMAVKRIRATVNSQEQKRLLMDLDINMRTVDCFYT
MEK3_Spur    MIVIENLGRGAYGIVDKTRHEPTESIMAVKKMRAQVNSTEDKRILMDMDVAMRSSDCVYT
        : : :**:*.**:*:* :* : ::***::  :* .::::: ::*  *: *

sek-1_Cele   VRFYGAMFREGDVWICMEVMDTSLDKFYRHAYK-IGKHIPEPFIGKMALSVIEGLNFMKE
lic_Dmel    VHFYGAMYREGDVWICMEVMSTSLDKFYPKVFL-HDLRMEESVLGKIAMSVVSALHYLHA
MAP2K3_Mmus   VTFYGALFREGDVWICMELMDTSLDKFYRKVLE-KNMKIPEDILGEIAVSIVRALEHLHS
MAP2K6_Mmus   VTFYGALFREGDVWICMELMDTSLDKFYKQVID-KGQTIPEDILGKIAVSIVKALEHLHS
MAP2K6_Hsap   VTFYGALFREGDVWICMELMDTSLDKFYKQVID-KGQTIPEDILGKIAVSIVKALEHLHS
MAP2K3_Hsap   VTFYGALFREGDVWICMELMDTSLDKFYRKVLD-KNMTIPEDILGEIAVSIVRALEHLHS
MEK3_Spur    VEFYGALFQEGDVWICMEVMDTCLDKLYKNKLKPQKIFVPENILSRISFSIVSALKYLQT
        * ****:::*********:*.*.***:* :    : * .:..::.*:: .*..::

sek-1_Cele   QLNLIHRDVKPSNILLNRHGQVKICDFGISGHLTNSMAKTVQAGCKPYMPPERIDGET-K
lic_Dmel    QLKVIHRDVKPSNILINRAGQVKICDFGISGYLVDSIAKTIDAGCKPYMAPERIDPQGNP
MAP2K3_Mmus   KLSVIHRDVKPSNVLINKEGHVKMCDFGISGYLVDSVAKTMDAGCKPYMAPERINPELNQ
MAP2K6_Mmus   KLSVIHRDVKPSNVLINTLGQVKMCDFGISGYLVDSVAKTIDAGCKPYMAPERINPELNQ
MAP2K6_Hsap   KLSVIHRDVKPSNVLINALGQVKMCDFGISGYLVDSVAKTIDAGCKPYMAPERINPELNQ
MAP2K3_Hsap   KLSVIHRDVKPSNVLINKEGHVKMCDFGISGYLVDSVAKTMDAGCKPYMAPERINPELNQ
MEK3_Spur    RLKVIHRDVKPSNVLANHNGKIKLCDFGISGQLVNSMAKTQDAGSRQYMAPERIDPDMSA
        :*.:*********:* * *::*:******* *.:*:*** :**.: **.****: :

sek-1_Cele   SAYDVRADVWSLGITIIEIAVGTHPYANWKTPFEQLKQVVKEPPPKLPMESGFSVDCQYF
lic_Dmel    AQYDIRSDVWSLGIGMIEMATGRYPYDNWRTPFEQLRQVVEDSPPRLPEG-TFSPEFEDF
MAP2K3_Mmus   KGYNVKSDVWSLGITMIEMAILRFPYESWGTPFQQLKQVVEEPSPQLPAD-QFSPEFVDF
MAP2K6_Mmus   KGYSVKSDIWSLGITMIELAILRFPYDSWGTPFQQLKQVVEEPSPQLPAD-KFSADFVDF
MAP2K6_Hsap   KGYSVKSDIWSLGITMIELAILRFPYDSWGTPFQQLKQVVEEPSPQLPAD-KFSAEFVDF
MAP2K3_Hsap   KGYNVKSDVWSLGITMIEMAILRFPYESWGTPFQQLKQVVEEPSPQLPAD-RFSPEFVDF
MEK3_Spur    KGYDVKSDVWSFGITMIEIATNAYPYERWHDMFQQLTQVVKGTSPALPKE-KFSEDIQDF
         *.:::*:**:** :**:*  .** *  *:** ***: ..* **  ** :  *

sek-1_Cele   VKRCLEKDYNERPKYPELLAMPFM
lic_Dmel    IAVCLQKEYMARPNYEQLLKHSFI
MAP2K3_Mmus   TSQCLRKNPAERMSYLELMEHPFF
MAP2K6_Mmus   TSQCLKKNSKERPTYPELMQHPFF
MAP2K6_Hsap   TSQCLKKNSKERPTYPELMQHPFF
MAP2K3_Hsap   TAQCLRKNPAERMSYLELMEHPFF
MEK3_Spur    INKCLKKNCTERPSYTRLLEHEFI
          **.*:  * .* .*:  *: