Protein (view, download) , Domain (view, download)
sek-1_Cele   M-----------E-RKGRERKLPGMKI----V-MP-TPVETPTMNLEDRCLIKLTNESEE
lic_Dmel    M-----------S-KR--HRL-TPFTI----AKEP-EAAIVPPRNLDSRATIQIGDRT--
MAP2K3_Mmus   MESPAASPPASLPQTKGKSKRKKDLRISC-VSKPP-VSNPTPPRNLDSRTFITIGDRN--
MAP2K6_Mmus   M-----------SQSKGK-KRNPGLKIPKEAFEQP-QTSSTPPRDLDSKACISIGNQN--
MAP2K6_Hsap   M-----------SQSKGK-KRNPGLKIPKEAFEQP-QTSSTPPRDLDSKACISIGNQN--
MAP2K3_Hsap   MESPASSQPASMPQSKGKSKRKKDLRISC-MSKPP-APNPTPPRNLDSRTFITIGDRN--
MEK3_Spur    M-----------A-TKGK-KKFGGVKFKFDAEEAPKREEKKPPGGLDNKATLTVNGHE--
        *       :  :  . :    *   *. .*:.: : : ..

sek-1_Cele   IEIAATDLVVLEELGKGGYGIVEKMQHRQSGIIMAVKRIKSSINDQSQKQMLNELDACRR
lic_Dmel    FDIDADSLEKICDLGRGAYGIVDKMRHKQTDTVLAVKRIPMTVNIREQHRLVMDLDISMR
MAP2K3_Mmus   FEVEADDLVTISELGRGAYGVVEKVRHAQSGTIMAVKRIRATVNTQEQKRLLMDLDINMR
MAP2K6_Mmus   FEVKADDLEPIVELGRGAYGVVEKMRHVPSGQIMAVKRIRATVNSQEQKRLLMDLDVSMR
MAP2K6_Hsap   FEVKADDLEPIMELGRGAYGVVEKMRHVPSGQIMAVKRIRATVNSQEQKRLLMDLDISMR
MAP2K3_Hsap   FEVEADDLVTISELGRGAYGVVEKVRHAQSGTIMAVKRIRATVNSQEQKRLLMDLDINMR
MEK3_Spur    FQVYARDMIVIENLGRGAYGIVDKTRHEPTESIMAVKKMRAQVNSTEDKRILMDMDVAMR
        ::: * .: : :**:*.**:*:* :* : ::***::  :* .::::: ::*  *

sek-1_Cele   SDCCPQMVRFYGAMFREGDVWICMEVMDTSLDKFYRHAYK-IGKHIPEPFIGKMALSVIE
lic_Dmel    SSDCPYTVHFYGAMYREGDVWICMEVMSTSLDKFYPKVFL-HDLRMEESVLGKIAMSVVS
MAP2K3_Mmus   TVDCFYTVTFYGALFREGDVWICMELMDTSLDKFYRKVLE-KNMKIPEDILGEIAVSIVR
MAP2K6_Mmus   TVDCPFTVTFYGALFREGDVWICMELMDTSLDKFYKQVID-KGQTIPEDILGKIAVSIVK
MAP2K6_Hsap   TVDCPFTVTFYGALFREGDVWICMELMDTSLDKFYKQVID-KGQTIPEDILGKIAVSIVK
MAP2K3_Hsap   TVDCFYTVTFYGALFREGDVWICMELMDTSLDKFYRKVLD-KNMTIPEDILGEIAVSIVR
MEK3_Spur    SSDCVYTVEFYGALFQEGDVWICMEVMDTCLDKLYKNKLKPQKIFVPENILSRISFSIVS
        : *  * ****:::*********:*.*.***:* :    : * .:..::.*::

sek-1_Cele   GLNFMKEQLNLIHRDVKPSNILLNRHGQVKICDFGISGHLTNSMAKTVQAGCKPYMPPER
lic_Dmel    ALHYLHAQLKVIHRDVKPSNILINRAGQVKICDFGISGYLVDSIAKTIDAGCKPYMAPER
MAP2K3_Mmus   ALEHLHSKLSVIHRDVKPSNVLINKEGHVKMCDFGISGYLVDSVAKTMDAGCKPYMAPER
MAP2K6_Mmus   ALEHLHSKLSVIHRDVKPSNVLINTLGQVKMCDFGISGYLVDSVAKTIDAGCKPYMAPER
MAP2K6_Hsap   ALEHLHSKLSVIHRDVKPSNVLINALGQVKMCDFGISGYLVDSVAKTIDAGCKPYMAPER
MAP2K3_Hsap   ALEHLHSKLSVIHRDVKPSNVLINKEGHVKMCDFGISGYLVDSVAKTMDAGCKPYMAPER
MEK3_Spur    ALKYLQTRLKVIHRDVKPSNVLANHNGKIKLCDFGISGQLVNSMAKTQDAGSRQYMAPER
        .*..:: :*.:*********:* * *::*:******* *.:*:*** :**.: **.***

sek-1_Cele   IDGET-KSAYDVRADVWSLGITIIEIAVGTHPYANWKTPFEQLKQVVKEPPPKLPMESGF
lic_Dmel    IDPQGNPAQYDIRSDVWSLGIGMIEMATGRYPYDNWRTPFEQLRQVVEDSPPRLPEG-TF
MAP2K3_Mmus   INPELNQKGYNVKSDVWSLGITMIEMAILRFPYESWGTPFQQLKQVVEEPSPQLPAD-QF
MAP2K6_Mmus   INPELNQKGYSVKSDIWSLGITMIELAILRFPYDSWGTPFQQLKQVVEEPSPQLPAD-KF
MAP2K6_Hsap   INPELNQKGYSVKSDIWSLGITMIELAILRFPYDSWGTPFQQLKQVVEEPSPQLPAD-KF
MAP2K3_Hsap   INPELNQKGYNVKSDVWSLGITMIEMAILRFPYESWGTPFQQLKQVVEEPSPQLPAD-RF
MEK3_Spur    IDPDMSAKGYDVKSDVWSFGITMIEIATNAYPYERWHDMFQQLTQVVKGTSPALPKE-KF
        *: :   *.:::*:**:** :**:*  .** *  *:** ***: ..* **  *

sek-1_Cele   SVDCQYFVKRCLEKDYNERPKYPELLAMPFMEQARNEKQFSMARFINEVRFAAIKKTIFL
lic_Dmel    SPEFEDFIAVCLQKEYMARPNYEQLLKHSFIVEHLQ-RNTDISEFVARILDLPD----AQ
MAP2K3_Mmus   SPEFVDFTSQCLRKNPAERMSYLELMEHPFFTLHKT-KKTDIAAFVKEILGE--------
MAP2K6_Mmus   SADFVDFTSQCLKKNSKERPTYPELMQHPFFTVHES-KAADVASFVKLILG---------
MAP2K6_Hsap   SAEFVDFTSQCLKKNSKERPTYPELMQHPFFTLHES-KGTDVASFVKLILG---------
MAP2K3_Hsap   SPEFVDFTAQCLRKNPAERMSYLELMEHPFFTLHKT-KKTDIAAFVKEILGE--------
MEK3_Spur    SEDIQDFINKCLKKNCTERPSYTRLLEHEFIKQHADIGDDDVASFISPIIGDT-------
        * :  *  **.*:  * .* .*:  *:     .:: *: :

sek-1_Cele   LKN
lic_Dmel    PAQ
MAP2K3_Mmus   -DS
MAP2K6_Mmus   --D
MAP2K6_Hsap   --D
MAP2K3_Hsap   -DS
MEK3_Spur    NSS
         .