Select Gene Species Classification Alias
MAP3K2 Human STE : STE11 : MEKK2 MAP3K2, LOC51777, MEKK2, MEKK2B
MAP3K3 Human STE : STE11 : MEKK2 MAP3K3, MEKK3, MAPKKK3
MAP3K4 Human STE : STE11 : MEKK4 MTK1, MAP3K4, KIAA0213, MEKK4, FLJ42439, MAPKKK4, PRO0412
MAP3K2 Mouse STE : STE11 : MEKK2 MAP3K2, Map3k2
MAP3K3 Mouse STE : STE11 : MEKK2 MAP3K3, Map3k3
MAP3K4 Mouse STE : STE11 : MEKK4 Map3k4, MAP3K4
MEKK2 Sea Urchin STE : STE11 : MEKK2 MEKK2, Spk227, SPU_010629
MEKK4 Sea Urchin STE : STE11 : MEKK4 SPU_015281, MEKK4, Spk347
Mekk1 Fruit Fly STE : STE11 : MEKK4 CG7717, dMEKK, MEKK, Mekk1, SFO157, MEKK4, mekk1a, mekk1b, DmMEKK1
gcy-27 Nematode worm RGC : RGC C06A12.4, gcy-27, aSWK291, CE27797
B0414.7 Nematode worm STE : STE11 : MEKK4 B0414.7, aSWK302, CE07737, B0414.7A, B0414.7a
AqueK228 A.queenslandica STE : STE11 : MEKK4 AqueK228
SSK2 Bakers Yeast STE : STE11 : STE11-Unclassified SSK2
SSK22 Bakers Yeast STE : STE11 : STE11-Unclassified SSK22
CC1G_13687 C.cinerea STE : STE11 : STE11-Unclassified CC1G_13687
LmjF07.0690 L.major STE : STE11 : STE11-Unclassified LmjF07.0690, LmajK194
MEKK2-p1_a S.moellendorffii STE : STE11 : MEKK2-plant1 MEKK2-p1_a
MEKK2-p1_b S.moellendorffii STE : STE11 : MEKK2-plant1 MEKK2-p1_b
STE11-p2_a S.moellendorffii STE : STE11 : MEKK2-plant2 STE11-p2_a
STE11-p2_h S.moellendorffii STE : STE11 : MEKK2-plant2 STE11-p2_h
STE11-p2_e-1 S.moellendorffii STE : STE11 : STE11-plant1 STE11-p2_e-1
STE11-p2_e-2 S.moellendorffii STE : STE11 : STE11-plant1 STE11-p2_e-2
STE11-p2_d-1 S.moellendorffii STE : STE11 : STE11-plant2 STE11-p2_d-1
STE11-p2_f S.moellendorffii STE : STE11 : STE11-plant2 STE11-p2_f
STE11-p2_g S.moellendorffii STE : STE11 : STE11-plant2 STE11-p2_g
STE11-p3-1 S.moellendorffii STE : STE11 : STE11-plant3 STE11-p3-1
STE11-p3-2 S.moellendorffii STE : STE11 : STE11-plant3 STE11-p3-2